Як списати з забалансового рахунку матеріали

Як списати з забалансового рахунку матеріали

На забалансових рахунках обліковуються товарно-матеріальні цінності (далі ТМЦ) та матеріально-виробничі запаси (далі МПЗ), на які організація не володіє правом власності. Реальність об 'єктів обліку повинна бути підтверджена первинними документами, а оцінка ТМЦ і МПЗ повинна відповідати їх фізичному стану. Аналітичний облік за забалансовими рахунками може вестися за контрагентами, за видами ТМЦ і МПЗ, за місцями зберігання.

Інструкція

1. Прийняті на відповідальне зберігання ТМЦ списуються з забалансового рахунку 002 в момент переходу до організації права власності. Підставою є договір на придбання ТМЦ. Після списання з забалансового рахунку 002 ТМЦ необхідно відобразити на балансі організації. При відображенні на забалансовому рахунку 002 будівельних матеріалів замовника підрядник у міру використання матеріалів надає замовнику відповідний звіт. Після затвердження звіту замовником організація-підрядник списує матеріали з забалансового рахунку 002. Після завершення будівництва підрядник може не використовувати частину таких матеріалів. У разі повернення замовнику матеріали списуються з забалансового рахунку 002 проводкою за кредитом рахунку 002. Якщо матеріали залишаються у підрядника, необхідно реалізацію матеріалів.

2. На забалансовому рахунку 003 обліковуються матеріали та сировина замовника, не сплачені організацією-виробником та прийняті в переробку. Списання матеріалів із забалансового рахунку 003 проводиться проводкою за кредитом рахунку 003 на підставі звіту про витрачу матеріалів. Звіт має бути підписаний усіма членами комісії, затвердженої наказом з організації.

3. Вартість переданих в оренду МПЗ підлягає списанню на витрати в момент підписання з орендарем акта приймання-передачі майна. Облік руху таких активів необхідно організувати на забалансовому рахунку 012. Списання матеріалів з забалансового рахунку 012 відбувається після закінчення строку оренди проводкою за кредитом рахунку 012.

4. На забалансовому рахунку 013 обліковуються МПЗ, використані при виготовленні різних експериментальних пристроїв для проведення науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт за темою (договором). Після проведення демонтажу дослідних пристроїв МПЗ списуються з забалансового рахунку 013, а можливі до використання матеріали відображаються на балансі організації за ринковою вартістю на дату прийняття на бухгалтерський облік на підставі первинного облікового документа.