Як списати витрати на ремонт

Як списати витрати на ремонт

Практично всі організації використовують у своїй роботі основні засоби. Це таке майно, яке має термін корисного використання більше року. Але, як правило, все не вічно і ці активи не виняток. У процесі роботи вони потребують ремонту та реконструкції. Як же списати в бухгалтерському обліку витрати на дані операції?

Інструкція

1. Спочатку слід зауважити, що в витрати на ремонт включається вартість всіх деталей, матеріалів, а також сума оплати працівникам, зайнятих на ремонтних роботах даного об 'єкта. Також слід уточнити, що витрати можуть списуватися різними способами: одноразово, рівномірно шляхом створення резерву або за рахунок обліку витрат майбутніх періодів. При тому чи іншому способі обов 'язково відобразіть його в обліковій політиці.

2. Одночасне списання витрат дуже зручно в невеликих компаніях, якщо витрати на ремонт невеликі, то доцільно застосовувати саме такий спосіб. Але якщо витрати постійні і великі, то це значно збільшить вартість продукції.

3. Такі витрати враховуються у складі витрат за звичайними видами діяльності на рахунках 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати" та 26 "Загальногосподарські витрати".

4. Як правило, для ремонту купуються запасні частини, матеріали. Їх відобразите на рахунку 10, а після їх передачі в ремонт з кредиту рахунку 10 спишіть в дебет рахунку обліку витрат на виробництво. При цьому враховувати витрати потрібно саме в тому періоді, в якому вони були здійснені.

5. Виходячи з усього вищенаписаного, можна зробити висновок, що витрати на ремонт враховуються у складі витрат, пов 'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.

6. Які проводки повинен зробити бухгалтер при даному способі обліку витрат, пов 'язаних з ремонтом основних засобів? Д10 "Матеріали" К60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено вартість придбаних матеріалів для ремонту ОС;Д60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" К50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок" - списана сума заборгованості перед постачальником, Д23 "Допоміжні виробництва" К10 "Матеріали" - відображено вартість запасних частин, переданих на ремонт ОС;Д23 "Допоміжні виробництва" К70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - нараховано оплату праці працівникам, зайнятим на ремонті ОС;Д23 "Допоміжні виробництва" К69 "Розрахунки із соціального страхування та забезпечення" - нараховано ЕСН;Д20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" К23 "Допоміжні виробництва".

7. Щоб оформити ремонт основних засобів документально, вам знадобиться акт про приймання-передачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об 'єктів основних засобів (форма № ОС-3), який складається з двох розділів. У першому вкажіть відомості про основний засіб до ремонту, тобто вкажіть неполадку, причину її появи, а в другому перерахуйте всі витрати, пов 'язані з ремонтом об' єкта.

8. Оцінка основного засобу повинна проводитися комісією, склад якої призначений наказом керівника. Саме члени цього товариства розписуються в акті. Після ремонту внесіть відомості до інвентарної картки даного об "єкта (форма № ОЗ-6).