Як скласти звіт касира

Як скласти звіт касира

Будь-який рух грошей у касі організації неодмінно має бути правильно оформлено. Для цього касиру потрібно скласти звіт, який у подальшому передається до бухгалтерії для подальшого обліку. У деяких невеликих організаціях у штатному розписі немає посади "касир", тому відповідальною особою з ведення та оформлення касових документів є головний бухгалтер. Для дотримання касової дисципліни дуже важливо правильно оформляти всі документи.

Інструкція

1. Звіт касира повинен формуватися в ті дні, коли відбувалися будь-які рухи по касі: будь то видача грошей під звіт або виплата заробітної плати.

2. Звіт, зроблений касиром, повинен містити ту ж інформацію, що і вкладний аркуш касової книги. Зазвичай у програмах з обліку існують форми, які автоматично формуються при занесенні даних. Якщо ви використовуєте ручний облік, то бланк звіту касира є копією вкладного аркуша.


3. Звіт касира повинен містити таку інформацію, як порядковий номер документа, дату складання, суму та найменування операції.

4. До звіту касира додайте всі документи, що підтверджують рух грошей. Якщо це видача під звіт, прикріпите видатковий касовий ордер (форма № КО-2). При надходженні готівки до каси організації, додайте прибутковий касовий ордер (форма № КО-1). Якщо це видача заробітної плати, крім видаткового касового ордера прикріпите платіжну відомість (форма № Т-53).

5. Доцільно звіт касира вести в окремій папці. Доповнюйте його в хронологічному порядку, в кінці періоду (це може бути місяць, квартал, півріччя, рік тощо) прошийте всі аркуші, пронумеруйте. Наприкінці на останньому аркуші напишіть: "Прошито, пронумеровано і скріплено (вкажіть скільки аркушів)". При підрахунку враховуйте і квитанції, і ордери, і відомості.

6. Пам 'ятайте, що звіт касира є копією вкладного аркуша, але з більш розширеною інформацією. Відмінністю є те, що його повинен підписувати касир, а касову книгу - головний бухгалтер і керівник організації.

7. Банк, який обслуговує вас, може вимагати документи на перевірку ведення касової дисципліни, в цьому випадку вам необхідно крім касової книги надати і сам звіт.