Як скласти тео

Як скласти тео

Техніко-економічне обґрунтування являє собою документ, який містить в собі аналіз доцільності створення якогось певного продукту або послуги. Він дозволяє визначити інвесторам, чи варто їм вкладати власні гроші в пропонований бізнес-проект.

Інструкція

1. Використовуйте наступну структуру при складанні техніко-економічного обґрунтування:особливості ринку та потужність компанії; - матеріальні чинники виробничої діяльності; - місцезнаходження фірми; - проектно-конструкторські документи; - відомості про організацію підприємства та накладні витрати; - трудові ресурси; - прогнозування термінів здійснення даного проекту;

2. Напишіть загальні дані про проект, тобто загальний задум у техніко-економічному обґрунтуванні. Вкажіть місце розміщення та учасників бізнес-проекту. Потім складіть коротку характеристику для тієї галузі діяльності, до якої належить даний проект. Далі проведіть аналіз попиту і пропозиції та оцініть ємність ринку. Після цього виявите основних потенційних споживачів продукції (послуг), а також основних конкурентів.

3. Напишіть обґрунтування обраного регіону для розміщення проекту з позиції кон 'юнктури ринку. Наведіть основні параметри в ТЕО: вид і номенклатуру продукції (послуг), обсяг послуг підприємства.

4. Вкажіть дані про капітальні витрати в ТЕО. Уявіть кошторис капітальних (одноразових) витрат, необхідних для реалізації розглянутого бізнес-проекту. Порахуйте суму експлуатаційних витрат. Для цього посилайтеся в ТЕО на кошторис експлуатаційних (щорічних) витрат.

5. Складіть виробничу програму в ТЕО. Опишіть всі види продукції (послуг), які компанія планує випускати в рамках аналізованого проекту, із зазначенням обсягу виробничої діяльності та цін реалізації. Зробіть обґрунтування основних цінових показників.

6. Відзначте, як планується проведення фінансування проекту. Для цього складіть схему фінансування бізнес-проекту, яка міститиме опис усіх джерел отримання кредитних коштів, їх призначення та умови погашення.

7. Проведіть оцінку комерційної доцільності реалізації створеного бізнес-плану. Зробіть розрахунки головних економічних показників на базі необхідних вихідних даних, які прийняті для економічного аналізу проекту. У свою чергу, розрахункова частина техніко-економічного обґрунтування повинна містити в собі наступний розрахунковий матеріал: таблицю руху грошових коштів компанії, прогноз балансу.