Як скласти платіжний календар

Як скласти платіжний календар

Планування є невід 'ємною частиною процесу управління грошовими потоками. Воно дозволяє побачити реальну фінансову ситуацію на підприємстві, оцінити його платоспроможність і скласти необхідні прогнози. Одним з інструментів фінансового планування є складання платіжного календаря.

Вам знадобиться

  • -дані про кредиторську та дебіторську заборгованість

Інструкція

1. Платіжний календар включає дані про надходження коштів на підприємство та його платежі. Зазвичай складається на квартал з розбивкою на місяці або більш короткі періоди. При його використанні необхідно відстежувати стан виробництва, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості. Він є планом руху грошей у короткостроковому періоді і затверджується в рамках лімітів і можливостей підприємства.

2. У першому розділі календаря відображені витрати, тобто всі майбутні розрахунки та перерахування коштів, у другому - всі очікувані надходження. Необхідно, щоб між ними була рівність, а в кращому випадку, перевищення доходів над витратами. Основна його мета - уникнути розривів між надходженнями та платежами, коли у підприємства спостерігається відсутність необхідних коштів.

3. Використання платіжного календаря дозволяє виявити фінансові помилки, нестачу коштів, резерви. Допомагає зрозуміти причини сформованих негативних ситуацій і визначити заходи щодо їх усунення. Для його складання необхідні такі документи: план реалізації продукції, кошториси витрат на виробництво, договори, рахунки-фактури, план капітальних вкладень, графіки виплати заробітної плати, виписки за рахунками організації з відповідними додатками.

4. Процес складання платіжного календаря складається з декількох етапів. По-перше, необхідно вибрати період планування. Це може бути квартал, місяць, декада і навіть тиждень. По-друге, визначається планований обсяг реалізації виходячи з обсягу виробництва в обраному періоді і змін залишків. По-третє, розраховується величина можливих грошових надходжень. Далі оцінюються очікувані витрати, і визначається сальдо. Воно являє собою різницю між сумами, які повинні будуть надійти і витратами в розглядуваному періоді. В результаті підбиття підсумків виявляється нестача або надлишок коштів на підприємстві.

5. Очікуване сальдо доходів і витрат порівнюють з наявним мінімальним страховим запасом грошових коштів. Якщо величина планованих платежів виявиться більшою, ніж надходжень з урахуванням залишків на рахунках, то це може говорити про погіршення фінансового стану. Надлишки свідчать про стабільну роботу підприємства та його платоспроможність.

6. Платіжний календар дозволяє управляти кредиторською та дебіторською заборгованістю, оперативно отримувати інформацію про рух грошових потоків, визначати потребу в короткостроковому кредиті і дає можливість уникнути невідповідності в часі платежів і розрахунків.