Як скласти матеріальний звіт

Як скласти матеріальний звіт

Матеріальний звіт - це документ, який відображає рух матеріальних ресурсів підприємства протягом періоду (місяця, кварталу, року) і показує залишки МТР на початок і кінець періоду. Складання матеріального звіту входить до обов 'язку матеріально відповідальних осіб (МОЛ). Матеріальні звіти складаються МОЛ-ами в перших числах місяця, наступного за звітним, і здаються в бухгалтерію підприємства. Як скласти матеріальний звіт?

Інструкція

1. Отримайте в бухгалтерії підприємства інструкцію про складання матеріального звіту, або Наказ "Про облікову політику", де має бути зазначено порядок обліку матеріальних ресурсів, їх угруповання, формування середніх цін, порядок приходу та списання.


2. Виведіть залишки матеріальних ресурсів на початок місяця. Ці дані ви можете отримати в бухгалтерії підприємства. Якщо вони відсутні, проведіть інвентаризацію. У цьому випадку датою початку період для матеріального звіту стане дата проведення інвентаризації. Залишки повинні бути відображені не тільки в кількісній, але і у вартісній формі. Відобразіть залишки матеріальних ресурсів на початок періоду в рядках звіту.

3. Відобразіть у матеріальному звіті всі ресурси, які ви отримували протягом звітного періоду. Цю операцію проведіть на підставі первинних документів: накладних, вимог, заявок тощо. Відображення у звіті проводите не тільки в кількісному/натуральному вираженні, а й у вартісному. Для цього у звіті передбачте графу "Ціна/собівартість". Враховуйте однакові ресурси з різною ціною/собівартістю вступу окремо, відображаючи їх у різних рядках звіту.

4. Відобразіть у матеріальному звіті всі ресурси, які були вами видані/відпущені у звітному періоді. Цю операцію теж проведіть на підставі відповідних первинних документів: чеків, вимог на відпустку/відвантаження, накладних, заявок - тих документів, які встановлені для даного виду операцій на вашому підприємстві. Відображення витрати матеріальних ресурсів проводьте в розрізі споживачів. Для цього, передбачте по вертикалі колонки

5. Розрахуйте залишки матеріальних ресурсів на кінцеву дату періоду. Для цього використовуйте формулу: Залишок на кінець періоду = Залишок на початок періоду + прихід за період - Витрата за період. Відобразіть розраховані залишки в матеріальному звіті. Поведіть звірку з суміжними цехами (внутрішнє переміщення) і з бухгалтерією підприємства. Здайте звіт до бухгалтерії.