Як скласти баланс робочого часу

Як скласти баланс робочого часу

Баланс робочого часу передбачає під собою систему показників, зазначених у плануванні праці в компанії. Ці показники характеризують ресурси робочого часу співробітників, їх розподіл за витратами і використання. Даний баланс складається для виявлення резервів збільшення продуктивності праці в ході більш раціонального застосування робочого часу.

Інструкція

1. Складіть плановий баланс за робочим часом. Проаналізуйте в ньому можливості зміни корисної кількості робочого часу. Враховуйте при цьому зміну величини днів неявок співробітниками на роботу безпосередньо, з поважних причин, а також намічене зменшення різних втрат часу.

2. Напишіть фактичний (звітний) баланс за робочим часом. Зробіть аналіз даного балансу за робочим часом. Він дозволить вам з 'ясувати причини відхилення реального використання робочого часу від наявних планових показників. У свою чергу, це допоможе розробити необхідні заходи, спрямовані на застосування позитивного досвіду, а також усунення недоліків.

3. Розраховуйте баланс за робочим часом на одиницю середнього робітника. При цьому сам робочий час розподіліть за всіма типами витрат, зведеними в 3 основні групи. Перша група витрат включає витрати, що характеризують використовуваний корисний час, який було відпрацьовано за прямим призначенням. Друга група витрат складається з робочого часу, який не було використано у провадженні з якихось поважних причин (відпустки: чергові, за навчанням, додаткові, за вагітністю, пологами, на момент виконання певних державних обов 'язків). Також дана група включає в себе перерви, наявні всередині робочого дня. До третьої групи входять всі інші витрати робочого часу (неявки з дозволу директора, прогули, внутрішньозмінні простої).


4. Визначте нормативні або проектовані витрати. Як правило, вони беруться з нормативів часу або за результатом робочого дня найкращого працівника. Якщо цих даних немає, тоді з фактичних витрат вирахуйте усунуті втрати і наявні нераціональні витрати робочого часу.