Як розрахувати технологічну карту

Як розрахувати технологічну карту

Технологічні карти застосовуються у всіх галузях діяльності та розробляються спеціальними технічними службами. Вони містять докладний опис окремого процесу, порядок операцій, час, що витрачається на кожну з них, і перелік необхідних інструментів для їх виконання. За відсутності типової технологічної картки на потрібний вам вид робіт ви можете розрахувати її самостійно.

Інструкція

1. Опишіть короткий вигляд роботи, вкажіть мету її виконання, визначте вихідні дані для розрахунку технологічної картки. Спростити опис і розрахунок допоможе креслення або схема кінцевого результату роботи.

2. Розбийте на окремі операції технологічний процес по даному виду роботи. Опис складіть у вигляді таблиці. Розрахуйте обсяг робіт по кожній технологічній операції.

3. Вирахуйте час, необхідний для кожної дії. Для розрахунку технологічної картки з будівельних робіт потрібно скористатися відповідними довідниками - ЄніР, СНіП. Вкажіть норму часу в людино-годиннику або в машино-годиннику (якщо в процесі будуть задіяні машини і механізми). Вирахуйте кількість часу для виконання кожної операції, помноживши норму часу на обсяг робіт.

4. Підрахуйте загальну кількість людино-годин (машино-годин) за видом робіт, описаним у технологічній карті. Пропишіть професії робітників, проставте їх розряди. Опишіть, які машини і механізми потрібні для виконання даного виду роботи, вкажіть їх марки, технічні характеристики, в тому числі продуктивність.

5. Складіть перелік необхідних матеріалів для даного виду роботи. Визначте витрату матеріалів по кожній технологічній операції - на одиницю роботи і на весь обсяг. Підрахуйте кількість необхідних енергоносіїв.

6. Розрахуйте собівартість робіт за складеною технологічною карткою. Уточніть ціни на матеріали, розцінки з оплати праці на даний вид робіт, вартість машино-години роботи машин і механізмів, тарифи на енергоносії. Обчисліть необхідну кількість грошей за кожним пунктом. Склавши отримані результати, знайдіть загальну суму витрат на весь обсяг робіт з технологічної карти.