Як розрахувати собівартість реалізованої продукції

Як розрахувати собівартість реалізованої продукції

Під собівартістю розуміють вартість продукції з урахуванням витрат на її виробництво. До витрат прийнято відносити оплату праці, матеріали, сировину тощо. Розрахунок собівартості дозволяє визначити витрати на виробництво одиниці продукції в грошовій формі.

Інструкція

1. Загальноприйнятий алгоритм розрахунку собівартості реалізованої продукції виглядає так. Спочатку вам необхідно визначити витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробництва, тобто величину змінних витрат на одиницю продукції, що випускається. До цього знайдіть витвір норм витрат на вартість їх придбання. Далі підсумовуйте інші витрати за період і діліть їх на конкретні види продукції. Це можуть бути витрати на ремонт обладнання, на утримання будівель, амортизація, витрати адміністрації.


2. В даний момент існують кілька видів розрахунку собівартості: попредельний, позамовний, процесний і нормативний. Західні ж економісти найчастіше використовують для розрахунку такі методи як таргет-костинг, директ-костинг та інші.

3. Для конкретних виробництв застосовуються свої методи. Так для великих виробництв пов 'язаних з переробкою сировини часто застосовують попредельний метод, суть якого полягає в тому, що прямі витрати відображаються в обліку не за видами продукції, а за межами (певними фазами виготовлення продукції), а, наприклад, позамовний метод враховує витрати виходячи з виробничих замовлень.

4. Західні методики дозволяють врахувати собівартість продукції на етапі її проектування. Так, метод таргет-костинг бере за основу поняття цільової собівартості. В даному випадку собівартість - це різниця ціни і прибутку. Під ціною розуміється ринкова вартість продукції, яку доцільно визначати за допомогою маркетингових досліджень. А під прибутком - бажаний розмір одержуваного прибутку. Таким чином, собівартість є вже не просто нормативним показником, а величиною, до якої прагне компанія для того, щоб бути конкурентоспроможною.