Як розрахувати середньорічний оборот

Як розрахувати середньорічний оборот

Середньорічний оборот передбачає під собою швидкість проходження грошових коштів через різні стадії виробництва. При цьому, чим більшою є швидкість обігу оборотного капіталу, тим більше прибуток отримає компанія.

Інструкція

1. Розрахуйте оборотність активів, а потім тривалість одного обороту. У свою чергу, для того щоб порахувати оборотність активів, розділіть величину виручки на суму середньорічної вартості активів: Коб = В/А, де А - показник середньорічної вартості активів (сума всього капіталу), у - значення виручки за аналізований період (наприклад, рік). Получене значення покаже вам, яку кількість оборотів виробляють грошові кошти, вкладені в активи (майно) підприємства за рік. При зростанні величини даного показника збільшується ділова активність компанії.

2. Розділіть тривалість розглянутого періоду на показник оборотності активів, таким чином ви визначите тривалість одного обороту. При цьому розрахунку слід враховувати, що чим менше є сума даного значення, тим краще для фірми.

3. Порахуйте коефіцієнт закріплення активів, що беруть участь в обороті. Він дорівнює середній сумі всіх оборотних активів за розглянутий період, розділеної на показник виручки організації. Цей коефіцієнт зможе показати вам, яка сума обігових коштів була витрачена на один рубль реалізованого товару.

4. Визначте тривалість одного операційного циклу. Він дорівнює тривалості обігу матеріалів і сировини + тривалість обороту всієї готової продукції + оборот незавершеного виробництва + тривалість обороту суми дебіторської заборгованості. Подібний показник необхідно розраховувати за кілька періодів. У тому випадку, якщо буде помічено його зростання, це буде говорити про погіршення становища компанії у сфері її ділової активності. При цьому можливе уповільнення оборотності капіталу.

5. Знайдіть тривалість одного фінансового циклу. Для цього вирахуйте з тривалості операційного циклу тривалість одного обороту кредиторської заборгованості. У свою чергу, чим меншою величиною буде володіти даний показник, тим більшою буде ділова активність організації.