Як розрахувати рівень безробіття

Як розрахувати рівень безробіття

Безробіття було і залишається однією з найважливіших проблем, які мають вагомий вплив як на соціально-економічну, так і на політичну ситуацію в країні. Для сучасних розрахунків фактичного рівня безробіття, необхідно враховувати всі її аспекти, структуру та причини виникнення.

Вам знадобиться

  • - кількість безробітних при фрикційному, структурному та циклічному безробітті

Інструкція

1. Почніть з розрахунку фрикційної форми безробіття, яка являє собою чисельність людей, які добровільно звільнили робочі місця на . До таких людей, інакше, фрикційних безробітних, відносять тих, хто щойно звільнився з попереднього місця роботи, але поки що перебуває в пошуку наступної вакантної посади. Таке звільнення може відбуватися як за рішенням адміністрації підприємства, так і за власним бажанням. Рівень фрикційного безробіття виражається в процентному співвідношенні і розраховується як: відношення чисельності фрикційних безробітних до загальної чисельності робочої сили в країні.ринкупраці

2. Розрахуйте рівень структурного безробіття. Таке безробіття виникає через необхідність проведення структурної реорганізації підприємства, в результаті якої скорочуються робочі місця. До однієї з основних причин появи структурного безробіття відносять: невідповідність рівня кваліфікації працівників сучасним вимогам підприємства. Працівники, які вивільнилися в результаті вищеописаної причини, називають структурними безробітними. Рівень структурного безробіття виражається у відсотках. Розрахувати його можна розділивши кількість структурних безробітних на загальну кількість робочої сили.

3. Приступте до розрахунку рівня циклічного, інакше сезонного безробіття. Циклічне безробіття виникає з ряду причин, однією з яких є зміна ситуації на ринку товарів і послуг. В результаті таких змін, підприємства-виробники товарів і послуг змушені припиняти випуск своєї продукції. В результаті чого, відбувається звільнення співробітників, що займаються виробництвом такої продукції. До ще однієї причини виникнення такого безробіття можна віднести сезонний характер деяких видів робіт. Працівників, які вивільнилися в результаті цих причин, називають циклічними безробітними. І тому рівень циклічного безробіття розраховується ставленням їх чисельності до загальної чисельності робочої сили. Виражається такий рівень у відсотках.

4. Визначте суму рівнів фрикційного, структурного та циклічного безробіття. Сума цих трьох рівнів безробіття і дасть у підсумку фактичний рівень безробіття.