Як розрахувати продажі

Як розрахувати продажі

Методи розрахунку планованих обсягів продажів мають практичне значення для будь-якого підприємства. Саме ці методики розрахунку допомагають правильно спланувати майбутню господарську діяльність фірми для отримання найбільшого прибутку і максимальної віддачі від наявних ресурсів. В економічній практиці застосовуються три основні групи методів: експертні оцінки, аналіз і прогнозування тимчасових рядів, причинно-наслідкові методи.

Вам знадобиться

  • Дані економічних показників за минулі періоди, спеціалізовані програми для більш швидких і точних розрахунків.

Інструкція

1. Розрахуйте обсяги продажів методами експертних оцінок в одній з трьох форм:- точковий прогноз конкретної цифри; - інтервальний, що встановлює межі для значення показника; - прогноз розподілу ймовірності потрапляння значення в одну з груп з встановленими інтервалами.

2. Розрахуйте обсяги продажів методами аналізу та прогнозування часових рядів, використовуючи прогноз детермінованої компоненти та прогноз випадковостей. Отримані дані використовуйте для прогнозів змін продажів у трендових, циклічних, сезонних і випадкових рядах.

3. Розрахуйте обсяги продажів причинно-наслідковими методами на основі моделювання поведінки економічного об 'єкта з багатофакторного прогнозування (кореляційно-регресивний аналіз, метод провідних індикаторів, метод обстеження намірів споживача тощо).