Як розрахувати поріг рентабельності

Як розрахувати поріг рентабельності

Поріг рентабельності являє собою величину виручки в такому значенні, коли забезпечується покриття всіх витрат повністю при прибутку, який дорівнює нулю. Його називають ще точкою беззбитковості. Саме в цій точці виручка може змінюватися в розмірі, що в свою чергу впливає на виникнення збитку або прибутку.

Інструкція

1. Можете розрахувати поріг рентабельності за допомогою двох способів: аналітичним або графічним. У свою чергу, при аналітичному методі обчислення даного показника необхідно використовувати наступну формулу:Поріг рентабельності = величина постійних витрат/коефіцієнт валової маржі.

2. Визначте значення валової маржі, якщо у вас немає вже розрахованого показника. Для цього скористайтеся формулою: валова маржа = сума виручки - розмір змінних витрат. Потім порахуйте коефіцієнт валової маржі, який дорівнює валовій маржі розділеної на суму виручки.

3. Можете використовувати одну повну формулу для розрахунку порогу рентабельності, яка сформована з усіх перерахованих вище:Поріг рентабельності = величина постійних витрат * суму виручки (виручка - сума змінних витрат).


4. Знайдіть значення порогу рентабельності за допомогою графіка. Для цього намалюйте графік. Потім на осі OY перерахуйте постійні витрати. Після цього проведіть лінію, яка повинна бути паралельною вісі ОХ і відзначте на ній постійні витрати.

5. Визначте на осі OX точку обсягів продажів. Потім виберіть точку на цій осі, а для вибраної суми обсягу продажів вирахуйте значення суми постійних та змінних витрат. Після цього побудуйте пряму лінію, яка повинна задовольняти встановленим значенням.

6. Позначте для себе ще одну будь-яку точку обсягів реалізації на осі OX. Потім визначте суму виручки для даного значення. Після цього також побудуйте пряму лінію за отриманими значеннями.

7. Зверніть увагу, що на графіку точкою беззбитковості або порогом рентабельності буде та точка, яка вийшла у вас при перетині двох прямих, побудованих раніше. Правильно побудований графік беззбитковості зможе дозволити вам співвіднести всі суми витрат і доходів від реалізації продукції.