Як розрахувати планову собівартість

Як розрахувати планову собівартість

Собівартість передбачає під собою фінансові витрати організації, які спрямовані на обслуговування поточних витрат з виробництва, а також реалізації товарів. У свою чергу, планова собівартість є передбачуваною середньою собівартістю продукції за плановий період.

Інструкція

1. Планова собівартість складається з норм витрат, витрачених на придбання: сировини, матеріалів, енергії, палива, витрат праці, експлуатації обладнання та суми витрат з організаційної роботи з обслуговування виробництва. Ці норми для запланованого періоду беруться в середній величині.


2. Планову собівартість можна визначити за допомогою техніко-економічних розрахунків суми витрат на виробництво товарів та їх реалізацію. Залежно від технології виробництва використовується ряд показників, які характеризують собівартість продукції.

3. Коли випускається лише один вид продукції, то собівартість одиниці даної продукції є визначальним показником рівня, а також динаміки витрат на її виробництво. У свою чергу, для характеристики собівартості різновидної продукції в планах застосовуються показники зниження собівартості в порівнянні товарів і витрат на один рубль продукції, що випускається.

4. Величина витрат на один рубль продукції розраховується виходячи з розміру витрат, витрачених на виробництво товарів по відношенню до їх вартості в оптових цінах організації.

5. При розрахунку планової собівартості необхідно дотримуватися встановлених загальних, єдиних для всіх компаній, правил. Вони мають важливе значення при плануванні та обліку собівартості виробів, що випускаються.

6. Як правило, загальним для всіх видів промисловості є розпорядок включення до собівартості товарів тільки тих витрат, які пов 'язані з виробничою діяльністю з випуску продукції. Тому не можна в планову собівартість включати ті витрати, які не відносяться до виробництва продукції. Наприклад, витрати, пов 'язані з обслуговуванням будь-яких побутових потреб компанії (утримання житлово-комунального господарства).

7. Планова собівартість загальної товарної продукції визначається на основі показників про обсяг випуску виробів та планової собівартості їх конкретних видів.