Як розрахувати окупність підприємства

Як розрахувати окупність підприємства

Окупність підприємства передбачає під собою показник рентабельності діяльності компанії, який відображає, за який термін і наскільки ефективно функціонувала сама організація.

Інструкція

1. Розрахуйте або візьміть з фінансового звіту основні кількісні показники діяльності підприємства: суму прибутку, суму витрат на випуск і реалізацію продукції та сумарні витрати.

2. Оцініть ефективність бізнесу. Порівняйте дані показники з плановими. Адже основним сенсом компанії та ведення успішного бізнесу є отримання найбільшого прибутку та визначення перспектив фінансової діяльності. Саме тому рентабельність визначає ефективність розвитку компанії та її привабливість по відношенню до інвестиційної політики.

3. Порахуйте значення рентабельності бізнесу, яке передбачає під собою кількісну оцінку прибутковості і визначається у формі ставлення підсумкового прибутку до загальних (сумарних) витрат.

4. Визначте рентабельність товарів. Цей показник являє собою співвідношення отриманого прибутку і суми, витраченої на виробництво, тобто собівартість і витрати на реалізацію товарів.

5. Розрахуйте рентабельність виробництва. У цьому випадку проводиться розрахунок окупності у вигляді відношення прибутку до виробничих витрат. Під виробничими витратами маються на увазі витрати на придбання, ремонт і технічне обслуговування обладнання, а також виплата заробітної плати працівникам.

6. Проаналізуйте перспективу розвитку кожної окремої сфери виробництва, в першу чергу керуйтеся показниками рентабельності цих сфер. При цьому та область діяльності організації (виробництва), яка володіє найвищим показником рентабельності, і буде кращою для подальшого інвестування та розвитку бізнесу.

7. Складіть план подальшої діяльності підприємства. Це посприяє подальшому підвищенню рентабельності і в результаті - фінансовому процвітанню вашої компанії.