Як розрахувати оборотність

Як розрахувати оборотність

Показники оборотності відносяться до коефіцієнтів ділової активності підприємства. Їх розраховують економічні служби та кредитні установи для оцінки ефективності використання підприємством наявних активів. При цьому найчастіше розраховують п 'ять основних коефіцієнтів оборотності.

Інструкція

1. Щоб розрахувати оборотність активів підприємства, розділіть виручку за період на підсумок активу балансу. Сенс даного коефіцієнта простий: отримане значення покаже, скільки разів за період відбувається повний цикл обороту всіх активів. Також його розраховують, щоб побачити, скільки грошей принесла кожна одиниця активів.

2. Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів - ТМЗ (товарів, продукції) - відображає швидкість реалізації цих запасів. Розрахувати оборотність ТМЗ можна діленням собівартості реалізованої продукції на середньорічний показник величини ТМЗ. Для переведення коефіцієнта в дні розділіть кількість днів у періоді на отриманий показник. Чим цей коефіцієнт вищий, тим краще, оскільки безпосередньо відображає ліквідність ТМЗ підприємства.

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості підприємства показує, скільки разів дебіторська заборгованість перетворювалася на реальні гроші за минулий період. Щоб розрахувати оборотність, розділіть виручку на величину дебіторської заборгованості.

4. Щоб розрахувати оборотність кредиторської заборгованості підприємства, розділіть собівартість реалізованої продукції на величину заборгованості. Обидва коефіцієнти оборотності заборгованостей можна розрахувати днями. Для цього розділіть кількість днів у періоді на отриманий показник. Тим самим ви побачите, скільки днів потрібно підприємству для оплати дебіторської або погашення кредиторської заборгованостей.

5. Коефіцієнт оборотності основних засобів показує рівень вкладень в основні засоби і кількість грошових коштів, яке приносить кожна одиниця фондів. Щоб розрахувати оборотність основних засобів, розділіть виручку на середню за період вартість основних засобів.