Як розрахувати матеріальні витрати

Як розрахувати матеріальні витрати

За відсутності реального уявлення про матеріальні витрати на виробництво товарів (собівартості) неможливо визначити і рентабельність виробництва, яка, в свою чергу, є основоположною характеристикою для розвитку бізнесу в цілому.

Інструкція

1. Ознайомтеся з трьома основними методами розрахунку матеріальних витрат: котловим, позамовним і попереднім. Виберіть один з методів, залежно від об 'єкта калькулювання. Так при котловому методі таким об 'єктом є виробництво в цілому, у разі позамовного методу - тільки окреме замовлення або вид продкції, а при попередньому - окремий відрізок (технологічний процес) виробництва. Відповідно, всі матеріальні витрати або не розподіляються, або співвідносяться за продуктами (замовленнями), або - за відрізками (процесами) виробництва.


2. Використовуйте різні одиниці для використання кожного з методів калькуляції (натуральні, умовно-натуральні, вартісні, одиниці часу та робіт).

3. Використовуючи котловий метод калькуляції, не забувайте про його малу інформативність. Інформація, отримана в результаті розрахунків котловим методом, може бути виправданою тільки у разі обліку на монопродуктових виробництвах (наприклад, на підприємствах з видобутку нафти для розрахунку її собівартості). Матеріальні витрати обчислюються шляхом ділення загальної суми існуючих витрат на весь обсяг продукції в натуральному численні (барелів нафти в розглянутому прикладі).

4. Використовуйте позамовний метод на одиницю продукції при дрібносерійному або навіть одиничному виробництві продукції. Цей метод добре підходить і для розрахунку собівартості великих або технологічно складних виробів, коли фізично неможливо розрахувати кожен відрізок виробничого процесу. Матеріальні витрати розраховуються шляхом ділення суми витрат за кожним замовленням на кількість одиниць продукції, виробленої і поставленої відповідно до цього замовлення. Підсумком розрахунку собівартості за таким методом є отримання відомостей про фінансові результати реалізації кожного замовлення.

5. Використовуйте попередній метод, якщо ви розраховуєте собівартість витрат на масовому виробництві, що характеризується послідовністю технологічних процесів і повторюваністю окремо виконуваних операцій. Матеріальні витрати розраховуються шляхом ділення суми всіх витрат за певний відрізок часу (або за час виконання кожного окремого процесу або операції) на кількість одиниць випущеної за цей відрізок (або за час процесу або операції) продукції. Загальна собівартість продукції є сумою матеріальних витрат на кожен з технологічних процесів.