Як розрахувати індекс сезонності

Як розрахувати індекс сезонності

Діяльність будь-якого підприємства зав 'язана на планово-економічній стратегії з виробництва продукції або надання послуг. Багато компаній в планові показники включають і сезонні фактори, які безпосередньо впливають на спад і зростання попиту на послуги і продукцію. Під час планування обов 'язково необхідно враховувати такий параметр, як індекс сезонності.

Інструкція

1. Складіть список статистичних даних за кілька останніх років. Необхідно їх представити в кількісному вираженні. Не варто брати дані з офіційних статистик, так як вони не завжди точно описують реальний стан справ.


2. Проведіть аналіз зібраних статистичних даних. Виключіть з списку аномально маленькі або великі значення. Ці дані не є частиною статистики і показують лише разові великі угоди або форс-мажорні обставини, які невластиві для діяльності підприємства і повторення яких малоймовірно. У зв 'язку з цим, не варто враховувати в статистиці випадкові параметри.

3. Визначіться з необхідною деталізацією. Залежно від сфери діяльності підприємства це може бути облік за місяцями або за тижнями. Наприклад, якщо підприємство продає продукти харчування, то в передсвяткові тижні можна очікувати збільшення показників продажів, тому тижневий облік буде відображати краще справжній стан справ.

4. Підрахуйте середню величину наданих послуг або виробництва продукції для кожного тижня або місяця за обраний період років. Визначте середньомісячний та середньорічний обсяг наданих послуг або виробництва продукції за необхідну кількість років.

5. Розрахуйте прогнозований індекс сезонності для певного місяця або тижня. Він дорівнює відношенню середнього значення обсягу надання послуг або виробництва продукції за вказану кількість років для шуканого місяця до середньомісячного обсягу надання послуг або виробництва продукції за певне число років. Індекс сезонності характеризує відсоток частки обсягу послуг або виробництва порівняно із середньомісячним обсягом за рік. Індекс сезонності використовуйте для планування та прогнозування діяльності підприємства на майбутній рік.