Як розрахувати індекс прибутковості

Як розрахувати індекс прибутковості

Індекс прибутковості інвестиційного проекту - це один з основних показників, що відображає ефективність порівнюваних проектів, які розрізняються величиною витрат і фінансовими потоками доходів. Даний показник відображає величину приросту активів на одиницю інвестицій.

Інструкція

1. Слід пам 'ятати, що існує кілька показників прибутковості інвестиційного проекту. Вони можуть розраховуватися як для дисконтованих, так і для недисконтованих грошових потоків. У загальному вигляді індекс прибутковості інвестицій (ІДІ) можна подати як збільшене на одиницю відношення економічного ефекту (ЕЕ) від реалізації проекту до накопиченого обсягу інвестицій, або капітальних вкладень на кожному кроці розрахункового періоду (КВ): Іді = 1 + ЕЕ/КВ.


2. Крім того, при аналізі ефективності інвестиційного проекту розраховують індекс прибутковості дисконтованих інвестицій. Він визначається як збільшене на одиницю ставлення економічного ефекту від вкладень у проект до дисконтованого обсягу капітальних вкладень на кожному етапі розрахунку. При цьому під дисконтуванням розуміється приведення майбутньої вартості інвестицій до теперішнього моменту часу. Як ставку дисконтування може бути обрана величина банківського відсотка, величина відсотка за позиковим капіталом, альтернативна вартість грошей тощо.

3. Пам 'ятайте, що інвестиційний проект є ефективним, якщо індекс прибутковості дисконтованих інвестицій неотрицательный. При наявності декількох проектів свою перевагу слід віддати тому, у якого індекс прибутковості буде максимальний. Якщо даний показник дорівнює нулю, то проект окупиться, тобто чистий грошовий потік буде дорівнювати величині інвестицій, але подальшого доходу він приносити не буде.

4. При аналізі ефективності інвестицій розраховують також індекс прибутковості витрат проекту. Він визначається як відношення суми накопичених надходжень до суми відтоків коштів (накопичених платежів). Аналогічним чином розраховується індекс прибутковості дисконтованих витрат. При його визначенні відтоки коштів і грошові притоки дисконтуються на обрану ставку.