Як розрахувати чистий грошовий потік

Як розрахувати чистий грошовий потік

Визначення чистого грошового потоку застосовується при аналізі фінансового стану підприємства. Цей показник розраховується після закінчення кожного звітного періоду і характеризує різність між надходженням грошових коштів та їх витрачанням.

Інструкція

1. Метод розрахунку чистого грошового потоку на підприємстві застосовується його фінансовими підрозділами для контролю надходження та витрачання грошових коштів, аналізу фінансової рівноваги організації. Рекомендується робити це не тільки при складанні обов 'язкової звітності, а й після закінчення кожного певного періоду, наприклад, кварталу.


2. Чистий грошовий потік показує різницю між позитивним грошовим потоком на підприємстві і негативним. Позитивний грошовий потік - це сума надходжень грошових коштів, до якої входять: доходи від основної, інвестиційної та фінансової діяльності компанії. Негативний грошовий потік - це, відповідно сумарний результат коштів, витрачених під час здійснення основної, інвестиційної та фінансової діяльності організації.

3. Основна (виробнича) діяльність підприємства - головне джерело прибутку, тому надходження грошових коштів від такого виду діяльності це дохід від реалізації продукції (товарів або послуг). Витрачання грошових коштів за основним напрямом - це оплата постачальникам і підрядникам, закупівля сировини, матеріалів, напівфабрикатів, обладнання тощо.

4. Інвестиційна діяльність організації пов 'язана з придбанням або продажем довгострокових активів, а також з отриманням прибутку від інвестицій, зроблених у більш ранній період. Прибутковий грошовий потік у цьому випадку - отримання дивідендів і відсотків, а видатковий - купівля нематеріальних активів, таких як отримання ліцензії на роботу, придбання авторських прав, прав на використання земельних ресурсів тощо. Також до витрат відноситься купівля цінних паперів інших компаній, тобто фінансові вкладення з метою отримання прибутку в майбутньому.

5. Фінансова діяльність компанії спрямована на збільшення її капіталу для забезпечення двох інших видів діяльності. Прибутковим грошовим потоком у цьому випадку є отримання короткострокових або довгострокових кредитів і доходи від продажу акцій підприємства. Видатковий потік - виплата дивідендів акціонерам і часткове або повне погашення отриманих кредитів і позик.

6. Таким чином, чистий грошовий потік є основним фінансовим показником підприємства, який явно вказує на його фінансову стабільність і характеризує його зростання на ринку. Чистий грошовий потік розраховується за певний проміжок часу (звітний період).