Як розрахувати балансовий прибуток

Як розрахувати балансовий прибуток

Абсолютну ефективність господарювання підприємства характеризують показники фінансових результатів. Найважливіший серед них - показник прибутку. Кінцевим фінансовим результатом господарсько-виробничої діяльності організації виступає балансовий прибуток, на підставі якого розраховується оподатковуваний прибуток.

Інструкція

1. Балансовий прибуток (Рб) розраховується як алгебраїчна сума трьох показників: прибуток від (Рр), сальдо доходів від позареалізаційних операцій (Рвп) і прибуток від іншої реалізації (Рпр). Формулу можна представити в наступному вигляді:Рб = Рр + Рвп + Рпрреалізації продукціїпідприємства


2. Прибуток від реалізації (Рр) розраховуємо за такою формулою:Рр = Np - Sp - Рндс - РаВ даній формулі Np - виручка від реалізації продукції (товарів, послуг), Sp - собівартість продукції (витрати тільки на виробництво, без комерційних та управлінських витрат), Рндс - податок на додану вартість, Ра - акцизи.

3. Сальдо позареалізаційних доходів і витрат (Рвп) розраховується відповідно до таких величин: доходи за належними підприємству цінними паперами, доходи від здачі майна в оренду, доходи від пайової участі у спільних підприємствах, а також санкції, штрафи і неустойки за постачання неякісної продукції, за невиконання договірних зобов 'язань, за порушення термінів і умов перевезень тощо.

4. До складу прибутку від іншої реалізації (Рпр) включаються прибуток (збиток) від реалізації робіт, продукції, послуг обслуговуючих і підсобних виробництв, у тому числі і реалізації покупних товарно-матеріальних цінностей. Крім цього, до іншої реалізації організації відносять роботи і послуги непромислового характеру, які не включаються в обсяг реалізованої продукції основної діяльності. Тут йдеться про послуги з капітального ремонту та капітального будівництва, послуги транспортних господарств, реалізація купівельної теплоенергії.