Як провести списання

Як провести списання

Основні засоби з часом зношуються. Саме тому деякі організації проводять списання цих фондів. Вибуття може бути як через фізичний знос, так і моральний. Порядок списання основних засобів регулюється "" Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів "".

Інструкція

1. Спочатку видайте наказ про призначення комісії для проведення оцінки майна, туди включіть посадові особи, в тому числі головного бухгалтера, відповідальних осіб за дані об 'єкти та інші вищі посади. Ці особи повинні оцінити можливість подальшого використання майна.

2. Перш ніж вони приступлять до огляду об 'єкта, необхідно підготувати всю документацію по ньому, наприклад, технічний паспорт, інвентарну картку та інші документи.

3. Далі комісією проводиться огляд, встановлення причин, що спричинили до вибуття, наприклад, умова експлуатації об 'єкта, стихійні лиха. Також в обов 'язки комісії входить встановлення винних осіб і пропозиція про розмір моральної шкоди.

4. Якщо є можливість використовувати окремі частини обладнання, то перерахованим вище складом також встановлюється їх наявність, оцінюється вартість згідно з ринковими показниками.

5. Всі результати вибуття основного засобу оформіть у вигляді акта про списання ОЗ (форма № ОС-4 або ОС-4а або ОС-4б). Цей документ повинні підписати всі члени комісії. Якщо необхідно, складіть до акта додаток, наприклад, із зазначенням причин, що викликали ту чи іншу аварію на виробництві.

6. Після цього цей акт повинен затвердити керівник організації. Це робиться за допомогою наказу, який складається в довільній формі.

7. Всі документи передайте в бухгалтерію. Працівники цього відділу повинні внести зміни до інвентарних карток, тобто зробити позначку про вибуття основного засобу, а також відобразити це в бухгалтерському обліку. Це робиться наступним чином: Д01 "Основні засоби" К01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття ОС" - списана первісна вартість вибулого основного засобу, Д02 "Амортизація ОЗ" К01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття ОЗ" - списана сума амортизаційних відрахувань, Д91 "Інші доходи і витрати" К01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття ОЗ" - списана залишкова вартість ОЗ до складу позареалізаційних витрат, Д91 "Інші доходи і витрати" К23 "Допоміжні виробництва", 69 "Розрахунки із соціального страхування та забезпечення", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - списані витрати, отримані в результаті списання ОС;Д10 "Матеріали" К91 "Інші доходи і витрати" - відображено вартість прийнятих до обліку матеріалів, що залишилися після вибуття ОЗ.