Як провести інвентаризацію основних засобів

Як провести інвентаризацію основних засобів

Основні засоби - це такі засоби праці, які мають термін корисного використання більше одного року. Як правило, для перевірки даних організація повинна проводити інвентаризацію, тобто звіряти активи, що числяться на балансі і фактичну їх наявність. Дану процедуру повинні проводити всі підприємства, незалежно від їх форми власності, системи оподаткування.

Інструкція

1. Для того щоб провести інвентаризацію основних засобів, призначте інвентаризаційну комісію, яка повинна складатися співробітників, добре знайомих з інвентаризованим майном. Сюди можете включити також бухгалтерів, адміністрацію та інших відповідальних людей. Призначати таку комісію необхідно за допомогою письмового наказу (розпорядження).


2. У наказі вкажіть терміни проведення інвентаризації, способи її проведення, а також призначте голову комісії. Пам 'ятайте, що перевірку забороняється проводити в тому випадку, якщо один з членів комісії відсутній.

3. Після цього попросіть матеріально-відповідальну особу перевірити надання всіх документів на цей об 'єкт (актів приймання-здачі), потім необхідно взяти у неї розписку про те, що все здано і зазначено.

4. Перед тим як проводити інвентаризацію на об 'єкті, перевірте правильність складання та наявність інвентарних карток, які знаходяться в бухгалтерії.

5. При перевірці на об 'єкті ви повинні скласти інвентаризаційний опис ОЗ (форма № ІНВ-1). Вкажіть у цьому документі кількість майна, що перевіряється, його технічний стан. В описі напишіть повне найменування активів, призначення, номери згідно з інвентарними картками, короткі характеристики. У тому випадку, якщо ОЗ здано в оренду, перевірте наявність усіх договорів.


6. Якщо під час перевірки ви виявили, що якийсь основний засіб не придатний для подальшої експлуатації, а також не підлягає відновленню, складіть окремий опис, вкажіть у ньому причини, що спричинили вибуття ОЗ.

7. Складіть окремий опис і на ті активи, які тимчасово не знаходяться у вас в наявності, наприклад, передано в оренду.

8. Кожен аркуш опису підписується всіма членами комісії, а також матеріально-відповідальною особою. Наприкінці перевірки голова зборів підводить підсумок: підраховує вартість, кількість порядкових номерів.

9. Можливо таке, що інвентаризаційна комісія не вкладається в перевірку за один день, в тому випадку ви повинні в кінці робочого дня опечатати об 'єкт за допомогою пломби, яка повинна перебувати у голови комісії.


10. Після складання описів всі дані перенесіть у викривальну відомість, в якій заповніть лише інформацію з тих видів основних засобів, за якими виявили розбіжності. Цей документ також необхідно підписати всім членам комісії та матеріально-відповідальною особою.

11. У тому випадку, якщо ви допустили помилку при внесенні будь-яких показників, акуратно однією рисою закресліть невірну інформацію, а зверху напишіть правильний варіант. Також виправлення повинні підписати всі члени комісії.

12. Після цього оформіть протокол, в якому вкажіть всі розбіжності з даними бухгалтерського обліку, причину і винуватців. Також опишіть вжиті заходи по відношенню до відповідальних осіб.