Як провести фінансову оцінку фірми

Як провести фінансову оцінку фірми

Фінансова оцінка фірми передбачає під собою проведення аналізу її фінансового становища. До нього входить: розрахунок низки основних показників, що відображають систему формування обігових коштів у юридичної особи, напрями їх найбільш грамотного використання.

Інструкція

1. Проведіть розрахунок даних, що характеризують різні сторони діяльності фірми, пов 'язаної з використанням і утворенням всіх її грошових фондів. Визначте величину показника ліквідності. Він характеризує можливість підприємства задовольняти наявні у нього короткострокові боргові зобов 'язання. У свою чергу, слід знайти коефіцієнт абсолютної ліквідності, який і визначає, яка сума короткострокових боргових зобов 'язань може бути повернута не готівковими коштами, а за допомогою цінних паперів або депозитів. Даний коефіцієнт визначається у вигляді співвідношення величини грошових коштів та фінансових короткострокових вкладень до наявної суми поточних зобов 'язань.


2. Порахуйте показник термінової ліквідності. Він розраховується як співвідношення найбільш ліквідної частки обігових коштів (фінансових короткострокових вкладень, дебіторської заборгованості та грошових коштів) і сумою короткострокових зобов 'язань.

3. Визначте значення показника поточної ліквідності. Він розраховується як приватне від відношення суми оборотних коштів і боргових короткострокових зобов 'язань. Даний коефіцієнт відображає чи достатньо у фірми коштів, які можливо направити на погашення короткострокових зобов 'язань.

4. Розрахуйте коефіцієнти рентабельності. Вони допоможуть вам оцінити, наскільки прибутковою є діяльність підприємства. Показник рентабельності продажів зможе показати частину отриманого чистого прибутку від обсягу всіх продажів організації. Його можете визначити зі співвідношення чистого прибутку до величини чистого обсягу продажів, помноженого на 100%.

5. Знайдіть суму коефіцієнта рентабельності власних коштів. Цей показник визначає ефективність використання коштів власного капіталу, який був внесений власниками підприємства. Його можете розрахувати за допомогою наступної формули: розділіть чистий прибуток на значення власних грошових вкладень, а потім отриману величину помножте на 100%.


6. Порівняйте отримані дані з нормативними та плановими показниками. Зробіть висновки проведення фінансової оцінки компанії.