Як провести аналіз ризику на підприємств

Як провести аналіз ризику на підприємств

Проведення аналізу ризиків на підприємстві необхідно для дослідження можливих загроз у діяльності компанії, а також для подальшого їх усунення. Ризики присутні на всіх етапах планування, тому слід виділяти їх деякі групи і потім вже аналізувати.

Інструкція

1. Складіть схему процесу аналізу ризиків. Включіть до неї основні аспекти аналізу: пошук основних джерел ризиків; проведення оцінки ймовірності отримання збитків, пов 'язаних з конкретними джерелами ризиків; розробку дій, що дозволяють знизити трудність подолання метушні ризиків.

2. Зверніть увагу на те, що рідко зустрічаються ризики, які мають одиничний характер впливу. Всі типи ризиків взаємопов 'язані, а це в свою чергу значно ускладнює вибір способу проведення їх ана лізу. Тому аналіз ризиків необхідно проводити, розбивши всі наявні ризики на 3 основні категорії: ризики стратегічної зони господарювання та навколишнього ділового зовнішнього середовища; внутрішні ризики; ризики конкретного проекту або продукту.

3. Проведіть класифікацію та ідентифікацію ризиків за кожним з перерахованих вище аспектів за основними ознаками. Виявіть джерела їх виникнення на підприємстві.

4. Визначте ймовірність недосягнення мети або результату, який обумовлений конкретними колицями загроз.

5. Вимірюйте ступінь ризику. Потім розробте основні дії, які зможуть дозволити вам знизити рівень віз-дії аналізованих ризиків.

6. Враховуйте ряд наступних вимог у процесі проведення аналізу ризиків. Відхилення планових показників під впливом окремого фактора ризику повинні бути визначені індивідуально. Втрати по одному ризику не обов 'язково підвищують ймовірність виникнення втрат за іншими. Максимально можливі відхилення не повинні перевищувати заданих значень допустимого ризику, а також фінансових можливостей самого підприємства. Фінансові витрати на розробку і подальшу реалізацію стратегії оп тимізації ризиків не повинні бути більше можливих втрат по тенціалу компанії від впливу ризиків.