Як провести аналіз фінансової звітності

Як провести аналіз фінансової звітності

Аналіз фінансової звітності являє собою оцінку платоспроможності, кредитоспроможності, рентабельності, а також інвестиційної привабливості підприємства. Проведення аналізу звітності фірми дає можливість потенційним партнерам зробити висновок про необхідність подальшої роботи з нею.

Інструкція

1. Щоб швидко і якісно провести аналіз, не обов 'язково мати під рукою всю звітність підприємства. Для цього необхідні лише дві форми: "Бухгалтерський баланс" і "Звіт про прибутки і збитки". Добре, якщо є можливість подивитися показники в динаміці за 2-3 роки.


2. При проведенні аналізу фінансової звітності необхідно звернути увагу на абсолютні показники, які дозволяють судити про наявні у підприємства джерела фінансування, їх витрачання, наявність і розподіл прибутку, забезпеченості фінансовими ресурсами. При цьому слід виявити найбільш проблемні статті, а також порівняти їх показники з попередніми звітними періодами (наприклад, обсяги незавершеного виробництва, простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості та ін.).

3. Далі проводиться горизонтальний аналіз всіх показників фінансової звітності. При цьому визначається зміна процентних співвідношень протягом декількох років. Наприклад, розраховується зростання виручки, чистого прибутку, відсотків і позик, основних засобів та інших статей.

4. Крім цього, проводиться вертикальний аналіз, який передбачає розрахунок частки кожного показника звітності в загальному обсязі. Наприклад, відсоток простроченої кредиторської заборгованості в сумі короткострокових зобов 'язань, частка готової продукції в обсязі запасів.

5. Далі виявляється тенденція діяльності фірми. Для цього показники базового періоду приймаються за 100 відсотків, а значення наступних періодів розраховуються, виходячи з цього, що дозволяє зробити прогноз роботи підприємства на майбутнє.

6. Крім того, при аналізі фінансової звітності розраховується ряд коефіцієнтів (рентабельності, ліквідності, платоспроможності), які дають можливість сказати про відповідність фінансової діяльності фірми загальноприйнятим нормам.

7. У деяких випадках при аналізі фінансової звітності корисно зіставити отримані показники з середньогалузевими або з показниками фірм-конкурентів, щоб виявити місце підприємства на ринку.