Як провести аналіз фінансового стану

Як провести аналіз фінансового стану

Найчастіше життєздатність компанії залежить від її фінансового стану, тому дуже важливо вчасно відстежувати його зміни, а також проводити аналіз фінансового стану для виявлення різних проблем і складнощів в її балансі та звітності. Завдяки своєчасному аналізу, ви зможете порівняти поточні фінансові дані компанії з її минулими даними і зробити відповідні висновки щодо фінансової динаміки.

Інструкція

1. Основні проблемні статті зазвичай стосуються незадовільного фінансового становища компанії - непокритих збитків, прострочених кредитів, заборгованостей і так далі, а також недоліків роботи організації, які відбиваються на її фінансовому благополуччі. Приклад подібних недоліків - невиплачені пені, штрафи, неустойки, дебіторські заборгованості, і багато іншого.


2. Досліджуйте дані балансу для оцінки платоспроможності компанії, віднімаючи короткострокові зобов 'язання компанії з вартості її оборотних коштів.

3. Також проведіть вертикальний і горизонтальний аналіз звіту про збитки і прибутки - простежте в процесі аналізу взаємозв 'язок динаміки виручки і собівартості. Про проблеми з ефективністю бізнесу говорить зниження обсягів виручки при зростанні витрат.

4. Крім того, важливо провести аналіз ліквідності балансу компанії, щоб з 'ясувати, чи має вона в своєму розпорядженні достатній обсяг активів, щоб покрити свої зобов' язання. Для вас важливими є ті коефіцієнти, які визначають ділову активність компанії, як у взаємодії з постачальниками, так і у взаємодії з клієнтами.

5. Розрахуйте коефіцієнт фінансової стійкості, щоб охарактеризувати частку власних коштів у валюті балансу, і крім того, розрахуйте показники рентабельності - важливо визначити загальну і чисту рентабельність компанії. Перед аналізом не забудьте поставити перед собою мету - підсумки аналізу повинні стати для вас конкретними відповідями на конкретні питання.