Як порахувати власний капітал

Як порахувати власний капітал

Власний капітал являє собою певну сукупність фінансових ресурсів підприємства, які сформовані за рахунок коштів засновників даної фірми, а також фінансових результатів її власної діяльності. У свою чергу, в будь-якому акціонерному товаристві власний капітал називається акціонерним.


Інструкція

1. Капітал, який належить власнику фірми, в умовах акціонерного товариства можна розрахувати як різницю між сукупними активами компанії та її зобов 'язаннями.

2. При визначенні балансової або бухгалтерської вартості власного капіталу компанії враховуються всі її активи та зобов 'язання на її балансі за вартістю їх виникнення. У цьому випадку власний капітал розраховується у вигляді різниці між балансовою вартістю всіх активів і зобов 'язань. Даний спосіб розрахунку підходить лише тоді, коли ринкова і балансова вартість активів і зобов 'язань між собою не дуже різняться. Якщо ринкова вартість значно відхиляється від базової балансової вартості, то зазначений метод обчислення призведе до спотворення результатів, а також до неадекватності оцінки власного капіталу фірми.

3. Інший спосіб розрахунку власного капіталу полягає у обчисленні його величини за правилами та вимогами, які встановлені органами, що здійснюють нагляд, а також контроль за діяльністю організації. У цьому випадку власний капітал розраховується у вигляді суми низки його складових елементів. При цьому існують різні способи розрахунку власного капіталу залежно від типу організації (наприклад, у банках і на промислових підприємствах).

4. Алгоритм розрахунку розміру власного (регулятивного) капіталу банку має такий вигляд: РВК = ОК + ДК-В, де РВК - величина регулятивного власного капіталу банку; ОК - значення основного капіталу, зменшений на суму всіх недосформованих резервів за наявними активними операціями банку; ДК - показник додаткового капіталу банку;

5. При розрахунку загальної суми значення власного регулятивного капіталу додатковий капітал не в якому разі не повинен перевищувати значення основного капіталу. При цьому включення певного, наявного боргу в розрахунок власного капіталу практично обмежується 50% від величини основного капіталу.