Як порахувати валовий прибуток

Як порахувати валовий прибуток

Заповнюючи бухгалтерський звіт, ви повинні відокремити показники прибутку від продажів, реалізації, валового прибутку, прибутку до оподаткування та чистого прибутку. Тому будьте уважні, оформляючи документацію, точно проводьте підрахунки. Від вашої роботи залежить стан поточних справ, планування доходів і витрат підприємства та обсягів випуску продукції. За основу всіх розрахунків візьміть визначення валового прибутку.

Інструкція

1. Складіть суми коштів та іншого майна, враховуючи показник дебіторської заборгованості. Так ви розрахуєте виручку, яку отримали від реалізації товару або послуг. Виключіть зі своїх розрахунків значення ПДВ, акцизів та обов 'язкових платежів. Зверніть увагу, що якщо ваша організація займається реалізацією товарів і послуг, використовуючи комерційний кредит, наданий з розстрочкою і відстроченням оплати, ви до бухгалтерського обліку повинні прийняти виручку в загальній сумі дебіторської заборгованості.


2. Якщо ви маєте справу з надходженнями та (або) з дебіторською заборгованістю за договорами, а виконання зобов 'язань за ними передбачено не грошовими коштами, відображайте їх у бухгалтерському обліку за вартістю товарів, отриманих юридичною особою або підлягають отриманню.

3. Встановіть вартість товарів, які ваше підприємство отримало або скоро отримає. Не враховуйте в розрахунках суми отриманих авансів, а також коштів, що надійшли як задатки або застави. Відображайте всі знижки і націнки, які введені згідно з відповідними договорами.

4. Визначте собівартість реалізованої продукції та послуг. Обов 'язково внесіть до суми витрати за всіма звичайними видами діяльності з надання послуг та виконання робіт. Якщо ваше підприємство займається виробництвом, вам належить підрахувати собівартість всієї реалізованої готової продукції. Якщо ваша організація надає послуги, підрахуйте всі витрати, понесені в результаті виконання послуг. Якщо ви є торговою фірмою, складіть купівельну вартість своїх реалізованих товарів.

5. Ключове рішення провести досить просто. Тепер від суми виручки відніміть значення отриманої собівартості всієї реалізованої продукції або послуг. Так ви отримаєте значення валового прибутку.