Як порахувати сальдо кінцеве

Як порахувати сальдо кінцеве

Сальдо являє собою різність витрат і надходжень підприємства за певний період часу. Поняття "кінцеве сальдо" використовується для визначення залишку за конкретним рахунком на кінець періоду і застосовується, як правило, при складанні оборотно-сальдової відомості. Порядок розрахунку визначається характером аналітичного або синтетичного рахунку.

Інструкція

1. Сформуйте оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. Вона повинна містити стовпець з найменуванням рахунку і три пари стовпчиків для розрахунку дебету і кредиту по початковому залишку, оборотам за період і кінцевому сальдо. На підставі даних попереднього звітного періоду внесіть дебетові та кредитові показники за початковим сальдо.

2. Визначте оберти за звітний період. Для цього на підставі даних бухгалтерського обліку вкажіть суми дебету і кредиту за кожним рахунком. Перевірте, що суми збігаються з первинною документацією. В іншому випадку допущені помилки можуть спричинити неточності при залишенні річного балансу.

3. Проаналізуйте характер рахунку, для якого необхідно визначити кінцеве сальдо. Вони поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні. Це необхідно зробити тому, що порядок розрахунку залишку на кінець звітного періоду у них відрізняється.

4. Розрахуйте кінцеве сальдо за активними рахунками. Надходження на ці рахунки відображаються за дебетом, а вибуття - за кредитом. При підрахунку залишку на кінець місяця необхідно до дебетових початкових залишків додати дебетові обороти і відняти кредитові обороти. В результаті буде отримано дебетовою ліжкове сальдо за активним рахунком.

5. Вирахуйте кінцеве сальдо за пасивними рахунками. Відображення вступу та вибуття за ними відображається на кредиті та дебеті, відповідно. У зв 'язку з цим наприкінці звітного періоду розраховується кредитове кінцеве сальдо, яке дорівнює сумі кредитного початкового залишку і кредитових оборотів за вирахуванням дебетових оборотів.

6. Визначте кінцеві залишки за активно-пасивними рахунками, які мають і кредитову та дебетову сторону. Для цього спочатку необхідно просумувати дебетові початкові залишки і обороти і відняти з них кредитові показники. Якщо отримана величина більше нуля, то вона відноситься до дебету кінцевого сальдо, а якщо менше, то до кредиту без мінуса.