Як порахувати ліквідність

Як порахувати ліквідність

Ліквідність - це здатність підприємства своєчасно переводити свої активи в грошові кошти. Іншими словами, це швидкість продажу майна фірми за ринковими цінами або його здатність перетворюватися на гроші.

Інструкція

1. Існують високоліквідні (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення), швидко реалізуються (строкова дебіторська заборгованість), повільно реалізуються (дебіторська заборгованість понад 12 місяців та інші оборотні кошти), а також важкореалізуються (позаоборотні) активи. Їх категорія визначається залежно від того, як легко і швидко можна отримати за майно їх повну вартість.


2. При визначенні ліквідності підприємства використовують ряд коефіцієнтів, які дозволяють зробити висновок про те, наскільки швидко воно здатне реалізувати частину майна, щоб погасити короткострокову заборгованість.

3. Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як співвідношення поточних оборотних активів і поточних зобов 'язань. При цьому під поточними активами розуміється сума оборотних активів за вирахуванням довгострокової дебіторської заборгованості, тобто платежі за якою очікуються не раніше, ніж через 12 місяців. Даний коефіцієнт дозволяє зробити висновок про те, чи здатна фірма погасити свої короткострокові зобов 'язання за рахунок реалізації оборотних активів. Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності 2 і більше.

4. Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності визначається як відношення високоліквідних активів до короткострокових зобов 'язань фірми. У цьому випадку під високоліквідними активами розуміються грошові кошти в касі підприємства і на рахунках у банках, короткострокові фінансові вкладення, а також термінова дебіторська заборгованість. Нормативне значення даного коефіцієнта не менше 1. Він показує, як швидко фірма здатна розрахуватися за своїми короткостроковими боргами при можливих труднощах з реалізацією готової продукції.

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює відношенню грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до короткострокових пасивів підприємства. Норматив для цього коефіцієнта 0,2. Він свідчить про те, як швидко компанія може розрахуватися за поточними зобов 'язаннями, не вдаючись до продажу продукції та стягнення дебіторської заборгованості.

6. На основі даних коефіцієнтів можна зробити висновок про ліквідність підприємства. Якщо вони значно нижче нормативних значень, то це говорить про те, що фірма не може розраховуватися за своїми поточними зобов 'язаннями своєчасно, а значить, є великий фінансовий ризик для кредитора. Значення коефіцієнтів, що перевищують норматив, можуть свідчити про нераціональний розподіл капіталу підприємства.