Як порахувати дебіторську заборгованість

Як порахувати дебіторську заборгованість

Якщо в ході діяльності підприємство стикається з ситуацією, коли факт поставки товару не збігається з датою отримання грошових коштів, то у нього виникає дебіторська заборгованість. Для визначення її стану та розміру проводиться інвентаризація розрахунків з покупцями, підзвітними особами та іншими дебіторами.

Інструкція

1. Встановіть наказом підприємства періодичність проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами. Затвердіть дане положення в обліковій політиці на підставі п.5 ПБУ 1/98. Сформуйте інвентаризаційну комісію, яка завірятиме результати перевірки.

2. Перевірте наявність документів, необхідних для інвентаризації, та правильність їх заповнення. На всіх документах повинні бути відсутні виправлення та підчищення, а також бути в наявності справжні підписи посадових осіб.

3. Складіть акти звірки розрахунків з контрагентами. Оскільки уніфікованої форми цього документа немає, то підприємство самостійно розробляє його бланк і затверджує в обліковій політиці. Обов 'язково в акті повинні бути присутні графи із зазначенням дати та номери первинних документів щодо відвантаження товару, надання послуги або виконання роботи.

4. Також вкажіть найменування товару, вартість, суму ПДВ, суму оплати та дані платіжних документів. У зв 'язку з тим, що зазначені документи будуть використовуватися для підрахунку дебіторської заборгованості, вони повинні бути складені на звітну дату. Згідно з п. 73 ПВБУ, підприємство має право визнати свої розрахунки вірними, якщо контрагент не вислав назад підтверджений варіант акта звірки у встановлений термін.

5. Заповніть форму ИНВ-22 для початку проведення інвентаризації. Результати розрахунків підводяться у формі ИНВ-17 "Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами". У ньому повинні міститися суми залишків дебіторської заборгованості на звітну дату за кожним контрагентом з підбиттям загальних підсумків. У бухгалтерському балансі сума заборгованості відображається за рядками 230 і 240, залежно від термінів очікуваних платежів. Якщо при проведенні інвентаризації були виявлені розбіжності з бухгалтерським урахуванням, то виправлення вносяться в тому звітному періоді, коли були виявлені помилки.