Як погасити вексель

Як погасити вексель

Вексель являє собою суворо встановлену форму нічим не обумовленого зобов 'язання у сплаті за настанням зазначеного в документі строку певної грошової суми в конкретному місці. Погашення векселя здійснюється при настанні терміну платежу або пред 'явлення з дотриманням необхідних умов. При цьому кредитор здійснює низку дій, які необхідні для закриття векселя.

Інструкція

1. Пред 'явіть вексель до платежу або акцепту основному боржнику або особливому платнику, який зазначено в документі. Рекомендується перед цим надіслати відповідне повідомлення векселедавцю. Вексель має право подати на погашення тільки законний векселедержатель або його представник, який повинен підтвердити свої повноваження правильно оформленою і завіреною довіреністю. Представник також повинен володіти заповненою заявою та актом прийому-передачі векселя. Інших документів платник вимагати не має право.

2. Передайте вексель платнику для здійснення експертизи на справжність. Термін експертизи встановлюється достатнім, щоб векселедержатель зміг у разі необхідності здійснити протест. Власник векселя має право бути присутнім при експертизі, але не може дізнатися методику і деталі її проведення. Складіть розписку про те, що вексель передано для експертизи та відповідний акт приймання-передачі.

3. Отримайте платіж за векселем після завершення експертизи на справжність документа. Оплата може бути здійснена як у готівковій, так і в безготівковій формі. При необхідності та бажанні векселедержателя платіж може бути виконаний у вигляді інших прав або майна. Після погашення векселя на ньому ставиться позначка "оплачено". Якщо платіж здійснюється за переказним векселем, то акцептант повинен у встановлений термін повідомити письмово про це векселедача.

4. Вимагайте у платника розписку у разі його відмови в оплаті векселя. Цей документ повинен містити реквізити та відомості, які передбачені законодавством для оформлення акта протесту в неплатежі. Передайте розписку нотаріусу для прискорення процесу здійснення протесту. Вирішенням спорів щодо погашення векселя займається Третейський суд.