Як оцінити ефективність рекламної кампанії

Як оцінити ефективність рекламної кампанії

Оцінку ефективності рекламної компанії необхідно проводити для виявлення потреб в даному бізнесі в цілому. Також це дозволяє розкрити ініціативи, які можуть допомогти цьому підприємству досягти поставлених стратегічних завдань.

Інструкція

1. Позначте основні завдання, цілі, коло найбільш зацікавлених користувачів конкретної рекламної інформації, способи та прийоми вирішення всіх необхідних завдань для проведення оцінки ефективності фірми.

2. Визначте обсяг змін у майні рекламної компанії, а також наявність джерел формування подібних активів за розглянутий проміжок часу. Потім виявіть причини всіх змін.

3. Зробіть аналіз основоположних показників у діяльності рекламної організації, таких як: прибуток від здійснених продажів, величина реалізації послуг, витрати обігу та собівартість. Дані показники повинні бути відображені в бухгалтерському балансі компанії за поточний період.


4. Оцініть наявність кредиторської та дебіторської фінансової заборгованості організації. Для цих цілей слід зіставити значення розмірів даних заборгованостей, а після цього розрахувати суму їх приросту.

5. Проаналізуйте стан власного капіталу рекламної фірми. У свою чергу, для цього визначте, а потім порівняйте наступні елементи власних коштів: доданий, статутний та резервний капітал, суму цільових надходжень, фонд соціальної системи. Значення для проведення оцінки можете взяти з балансу підприємства за звітний період. В результаті проведення оцінки системи суми власного капіталу фірми, можете зробити висновок про суму власних коштів, яку рекламна організація витрачає на здійснення власної виробничої діяльності.

6. Проведіть оцінку виробничої діяльності компанії за поточний період. Для цього необхідно розрахувати значення показника рентабельності рекламної фірми. Цей коефіцієнт зможе показати, який розмір прибутку від реалізації послуг припадає на одну одиницю грошових витрат. У свою чергу, обсяг рентабельності компанії розраховується у формі співвідношення прибутку від реалізації до собівартості проданої послуги.

7. Визначте причини, які вплинули на поточний стан діяльності рекламної фірми. Потім виявіть і обгрунтуйте управлінські необхідні рішення для мобілізації резервів, які зможуть підвищити ефективність виробничої діяльності розглянутої організації.