Як отримати найбільший прибуток

Як отримати найбільший прибуток

Прибуток - грошове вираження нагороди, яку отримує підприємство за свої праці. Кожен керівник прагне до збільшення прибутку - коштів для придбання благ цивілізації. Але як же її отримати в найбільшому обсязі?

Інструкція

1. Визначте групи факторів, що впливають на величину прибутку. Це зовнішні і внутрішні фактори. Основним з внутрішніх факторів є дохід від продажу продукції. Організуйте роботу таким чином, щоб збільшити не обсяг випущеної продукції, а обсяг проданої. Стежте за ринковим попитом - виробляйте потрібну продукцію.


2. Знизьте витрати на виробництво продукції, тобто її собівартість: на природні ресурси, сировину, основні та допоміжні матеріали, паливо, енергію, основні фонди, трудові ресурси та інші витрати виробництва. Також знизьте невиробничі витрати. Сюди можуть входити оренда офісу в дорогому місці, обслуговування автомобілів, додатковий штат співробітників тощо.

3. Встановіть ціни, при яких валовий дохід підприємства, тобто сума виручки, збільшувався б, у свою чергу призводячи до збільшення прибутку.

4. Перегляньте відрахування на амортизацію. Іноді їх суми можна значно зменшити.

5. Підвищіть фактори, які впливають на величину прибутку. Зробіть технічне оновлення, таким чином збільшиться зростання обсягу виробництва, що є прямою дорогою до заповітної мети. Покращіть умови для продажу продукції. Поліпшення може відбуватися при модернізації розрахунково-платіжної системи, а також при правильній і оперативній доставці в точки збуту.

6. Збільште прибуток за рахунок іншої діяльності підприємства, тобто продажу основних фондів, цінних паперів, валютних цінностей тощо.

7. Стежте за зовнішніми факторами, що впливають на величину прибутку: ціною на ресурси для виробництва, транспортні умови, природні умови, соціально-економічні тощо.


8. Введіть сувору дисципліну, щоб уникнути простоїв з людським фактором.