Як оформити виплату дивідендів

Як оформити виплату дивідендів

Щорічно за результатами фінансової діяльності акціонерне товариство зобов 'язане проводити виплату дивідендів своїм акціонером. Дана операція оформляється згідно з встановленими правилами і потребує особливої уваги з боку бухгалтера.

Інструкція

1. Складіть річну фінансову звітність підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності. Затвердіть її на загальних зборах засновників, які на підставі даних балансу приймають рішення про виплату дивідендів.


2. Визначте величину чистого прибутку та суму нерозподіленого прибутку минулих років, що зазначаються у бухгалтерському звіті. Порівняйте дані величини з розміром статутного капіталу підприємства. Якщо чисті активи більше даної величини, то засновники мають право прийняти рішення про виплату дивідендів по акціях. В іншому випадку дана операція може призвести до банкрутства.

3. Прийміть на загальних зборах засновників рішення про те, яка частина чистого прибутку піде на виплату дивідендів. Складіть протокол зборів, в якому вказані дані моменти. Видайте наказ по підприємству, згідно з яким бухгалтер зобов 'язаний нарахувати відсотки по акціях всім учасникам товариства.

4. Розрахуйте суму дивідендів, яка підлягає до виплати кожному власнику акцій. Як правило, даний розрахунок ведеться у пропорційному відношенні від загальної суми акцій. Однак у деяких випадках підприємство може прийняти рішення про свій метод визначення дивідендів, який в обов 'язковому порядку прописується в статуті компанії.

5. Оформіть виплату дивідендів у бухгалтерії. Для цього створюються відповідні розрахунково-касові ордери або платіжні документи. У бухгалтерському обліку дана операція відображається на дебеті рахунку 84 "Нерозподілений прибуток". У кореспонденції з ним може перебувати рахунок 75.2 "Розрахунки з засновниками з виплати доходів" або рахунок 70 "Розрахунки з працівниками з оплати праці". У разі відсутності прибутку дивіденди нараховуються лише за привілейованими акціями та відображаються на дебеті рахунку 82 "Резервний фонд".