Як оформити нову трудову книжку

Як оформити нову трудову книжку

Підприємства, організації, а також індивідуальні підприємці зобов 'язані оформляти працівникам трудові книжки за трудовим законодавством. Відповідно до правил ведення трудових книжок роботодавець вписує в неї відомості про роботу співробітника, який пропрацював у нього понад п 'ять днів.

Вам знадобиться

  • документи працівника, чистий бланк трудової книжки, ручка, документи про прийняття/звільнення з посади, трудовий кодекс, друк організації, документи підприємства.

Інструкція

1. Переконайтеся, що у працівника ще не заводилася трудова книжка. Якщо ж співробітник не представив вам її, а ви бажали її оформити за всіма правилами, складіть акт про те, що він відмовився її пред 'явити. Цей документ підписують свідки з розшифровкою та зазначенням займаних посад.

2. Візьміть чистий бланк трудової книжки і на титульному аркуші впишіть повністю прізвище, ім 'я, по батькові працівника, дату (число, місяць, рік) і місце народження (область, місто). Відповідно до документа про освіту напишіть його статус (вищий, середній, середній професійний, середній спеціальний), а також спеціальність, професію, отриману співробітником за час навчання в інституті, коледжі тощо. Особа, відповідальна за ведення трудових книжок, пише назву займаної посади, прізвище, ініціали, ставить підпис і реальну дату заповнення бланка. Ознайомте співробітника під розпис із заповненим титульним листом його трудової книжки.

3. У першій графі поставте порядковий номер запису арабськими цифрами. В даному випадку він відповідає цифрі один. У другій - вкажіть дату прийому на роботу фахівця (число, місяць, рік).


4. У відомостях про роботу впишіть назву посади, структурного підрозділу, куди ви взяли працівника. Вкажіть найменування вашого підприємства відповідно до установчих документів або прізвища, ім 'я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо ви індивідуальний підприємець.

5. У підставах внесення запису напишіть номер і дату видання розпорядчого документа, підписаного керівником організації та завіреного печаткою компанії.

6. При звільненні працівника з посади вкажіть дату звільнення, відповідну даті видання наказу про звільнення, у відомостях про роботу впишіть посилання на статтю трудового кодексу, у підставах - дату та номер наказу про звільнення працівника.

7. Запис про звільнення завіряється печаткою підприємства, підписом відповідальної особи із зазначенням його посади, прізвища та ініціалів. Ознайомте з нею працівника під розпис.