Як оформити недостачу товару

Як оформити недостачу товару

Недостача товару може виявитися при його транспортуванні, зберіганні на складі або реалізації за результатами його інвентаризації. Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться комісією, що призначається наказом керівника.

Вам знадобиться

  • - інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей.

Інструкція

1. За результатами інвентаризації на підставі інвентаризаційної опису товарно-матеріальних цінностей складіть викривальну відомість. Цей документ має бути підписаний членами комісії. Розрахуйте загальну суму недостачі. Визначте природний спад товару за формулою Е = Т x Н/100, де:- Н - норма природного убыли,% .Нормы естественной убыли определите из справочников по каждому виду товара. Вартість проданого товару візьміть за даними бухгалтерського обліку.


2. Спишіть всю суму виявленої недостачі проводкою: - Дебет рахунку 94 "Недостачі і втрати від псування цінностей", Кредит рахунку 41 "Товари". Віднесіть з кредиту рахунки 94 в дебет рахунку 44 "Витрати на продаж" розраховану недостачу в межах норм природного збитку. Недостачу понад норми природного збитку відшкодуйте за рахунок винних осіб, якщо вони встановлені, або включіть до складу інших витрат проводкою; - Дебет рахунку 73.2 "Розрахунки з персоналом з відшкодування матеріальних збитків" (91.2 "Інші витрати"), Кредит рахунку 94.

3. Візьміть з винних матеріально-відповідальних осіб пояснювальні записки з приводу виявленої недостачі товару. Працівники повинні письмово погодитися з фактом недостачі та з утриманням суми матеріальних збитків із заробітної плати. Складіть наказ про утримання із заробітної плати винних осіб у рахунок відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної недостачею.

4. Утримуйте щомісяця на підставі складеного наказу із заробітної плати винної особи матеріальну шкоду, якщо вона дорівнює її середньому заробітку. На місяць ви можете утримати не більше 20% від середнього доходу працівника (стаття 138 Трудового кодексу). Якщо співробітник не згоден з фактом недостачі, або недостача склала суму вище його середнього заробітку, то вона може бути стягнута з нього тільки за рішенням суду.