Як оформити акт інвентаризації

Як оформити акт інвентаризації

Акт інвентаризації - це документ, який складається за встановленою формою інвентаризаційною комісією, і в якому підтверджуються фактичні залишки матеріальних цінностей, грошових коштів та їх відповідність записам у регістрах бухгалтерського обліку. Акти інвентаризації можуть мати різну форму і зміст: акт інвентаризації каси, акт розрахунків з покупцями, акт інвентаризації матеріалів і товарів.

Інструкція

1. При заповненні акта інвентаризації впишіть у бланк повне найменування організації та підрозділу, в якому проводиться перевірка. Вкажіть номер документа і код вашого підприємства. Потім напишіть найменування документа, наприклад, "" Акт інвентаризації каси "", і дату проведення перевірки.

2. Вкажіть в акті інвентаризації присутніх членів комісії та їх посади, а також підставу для проведення перевірки (наказ, розпорядження, постанову). Потім перелічте найменування цінностей, що перевіряються, вкажіть їх фактичну наявність цифрами і прописом. Далі напишіть кількість цінностей відповідно до записів у бухгалтерських документах. У відповідних графах вкажіть величину надлишків або недостач.

3. Якщо фактична наявність залишків матеріальних цінностей не збігається з документальною, то матеріально відповідальній особі необхідно на другому аркуші акта інвентаризації пояснити причини такої ситуації, поставити дату і підпис.

4. Акт інвентаризації складається у двох примірниках. Підпишіть його і дайте на підпис усім членам комісії, а також особам, відповідальним за збереження цінностей. Один примірник акта передайте до бухгалтерії, другий - матеріально відповідальній особі. Якщо інвентаризація проводиться у зв 'язку зі зміною матеріально відповідальних осіб, то акт необхідно скласти в трьох примірниках. У цьому випадку один примірник акта передається до бухгалтерії, другий - матеріально відповідальній особі, яка здала цінності, третій - особі, яка отримала цінності.

5. Пам 'ятайте, що в акті інвентаризації ніяких підчисток і помарок не допускається. Виправлення можливі тільки із застереженням і підписом членів комісії та матеріально відповідальних осіб. Врахуйте, що проводити інвентаризацію при неповному складі інвентаризаційної комісії не можна.