Як назвати структурний підрозділ

Структурним підрозділом називається частина підприємства або організації, співробітники якої займаються виконанням певного виду робіт. Підрозділ може бути відокремленим або внутрішнім. Для першого типу структурних одиниць існує загальноприйнята назва - філія. Внутрішнім підрозділам найменування присвоюється з урахуванням напряму їх діяльності та відповідно до традицій, що склалися в тій чи іншій професійній сфері.

Інструкція

1. Визначте групу, до якої належить структурний підрозділ. Фахівці з організації праці виділяють три основні групи: адміністративні підрозділи, виробничі та обслуговуючі.


2. Адміністративні підрозділи включають керівництво (генеральний директор, керівники напрямів, заступники), бухгалтерію, секретаріат, кадрову службу. У невеликих організаціях адміністративний підрозділ може об 'єднувати всі служби, які не задіяні безпосередньо у провадженні. Для їх позначення найбільше підходять узагальнюючі назви: дирекція, адміністрація, адміністративно-управлінський персонал тощо.

3. Виробничими вважаються ті структурні підрозділи, які займаються вирішенням різних завдань в рамках основного напрямку діяльності підприємства або організації. Це найбільша група підрозділів. Вона складається з декількох рівнів: управління, департамент, служба, відділ, сектор.

4. Управління та департаменти найчастіше називають за сферою діяльності: управління фінансів, планове управління, кадрове управління, департамент маркетингу та зв 'язків з громадськістю тощо.

5. У великих організаціях управління діляться на відділи. Ці невеликі за складом структурні підрозділи забезпечують виконання конкретних завдань в рамках глобального напрямку. Їхні назви повинні відображати саме зону відповідальності підрозділу. Обмежень практично не існує, головне, щоб не створювалося відчуття плутанини і дублювання функцій. Так, всередині кадрового управління можна виділити: відділ розвитку персоналу, відділ організації та охорони праці, відділ нормування та оплати праці тощо.

6. Поділ на сектори зустрічається нечасто. Воно має сенс у тому випадку, коли певний напрямок роботи дуже значущий для організації і потребує підвищеного контролю. У назві сектора відображають його специфічні функції, наприклад, сектор нарахування заробітної плати у відділі бухгалтерського обліку.

7. На промислових підприємствах застосовують такі назви виробничих структурних підрозділів, які вказують на продукцію, що випускається ними: цех первинної обробки тканини, ливарний цех, цех з виробництва ковбас, токарна майстерня тощо.


8. Допоміжні підрозділи займаються господарською діяльністю і забезпечують безпеку підприємства або організації. Найчастіше їх називають службами або відділами: служба безпеки, адміністративно-господарський відділ, відділ постачання тощо.

9. Не використовуйте в назві структурних підрозділів двозначних понять, іноземних слів. Не робіть словосполучення занадто довгим, інакше його буде складно запам 'ятати. Оптимально використовувати 3-4 слова.