Як нарахувати лікарняні в Казахстані

Як нарахувати лікарняні в Казахстані

Наказом Голови Агентства у справах охорони здоров 'я Республіки Казахстан від 29.12.2000 року підставою для виплати допомоги з тимчасової непрацездатності є лікарняний лист, який видається державним органом у галузі охорони здоров' я.

Інструкція

1. Відповідно до статті № 159 Закону Республіки Казахстан (РК), роботодавець зобов 'язаний виплатити допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок власних коштів. Виплати проводяться з першого дня втрати працездатності і до повного її відновлення або отримання інвалідності. Порядок призначення та виплат допомоги встановлюються Урядом РК згідно з Трудовим кодексом.


2. Розрахуйте місячну допомогу з тимчасової непрацездатності конкретного працівника. Воно визначається як твір середнього денного заробітку та кількості днів, які підлягають оплаті згідно з лікарняним листом. Середню заробітну плату обчислюють за фактично відпрацьований час у розрахунковий період (24 місяці). Якщо у людини немає такого стажу або тривалий час не було заробітної плати, обчислення проводиться з розрахунку мінімальної заробітної плати (МЗП). Законом РК "Про республіканський бюджет на 2011-2013 роки" встановлено мінімальний розмір зарплати 15999 тенге.

3. Розмір місячної допомоги не повинен перевищувати десятикратної величини місячного розрахункового показника (10МРП). Дізнайтеся, як правильно визначити місячний розрахунковий показник (МРП), який використовується в Республіці Казахстан при розрахунку розміру допомоги. З першого січня 2011 року законом встановився коефіцієнт у розмірі 1512 тенге.

4. При розрахунку середньої заробітної плати врахуйте середній погодинний заробіток, який розраховується шляхом ділення нарахованої заробітної плати за весь період роботи на кількість годин у цьому ж періоді. У Казахстані заробітна плата вважається доходом у момент нарахування, незалежно від того, в який момент цей дохід буде отримано.

5. Розрахуйте допомогу з тимчасової непрацездатності залежно від стажу працівника. Сума виплати для працівника, чий страховий стаж становить вісім років і більше, дорівнює 100% від середнього заробітку, при стажі 5-8 років - 80% від середнього заробітку; особі, яка пропрацювала менше 5 років, виплачується 60% від середнього заробітку.