Як написати стратегію розвитку

Як написати стратегію розвитку

Для успішного поступального розвитку будь-яка компанія повинна мати відповідну стратегію. Така концепція передбачає розуміння пріоритетів організації і вміння вірно визначити напрямок, в якому рухається компанія. Наявність стратегії розвитку дозволяє приймати найбільш ефективні рішення в умовах недостатньої інформації і конкурентного середовища, що швидко змінюється.

Інструкція

1. Визначте головну мету, якій повинні бути підпорядковані всі інші завдання компанії. Не слід виділяти в якості пріоритету підвищення прибутку організації. Така мета, не спрямована на забезпечення інтересів споживача, буде непродуктивною і позбавленою сенсу. Основним завданням бізнесу доцільно зробити найбільш повне задоволення потреб інших людей у товарах і послугах вашої компанії.


2. Готуючи документ, розбийте цілі діяльності компанії на часові періоди, враховуючи короткострокову і довготривалу перспективу. Найближчі цілі повинні вписуватися в загальну стратегію, доповнювати і конкретизувати її.

3. При складанні стратегії розвитку врахуйте думки команди менеджерів, що відповідають за конкретні ділянки роботи. Попросіть керівників висловити свої міркування щодо їх бачення перспектив бізнесу. Це допоможе виявити вектор, який можна буде прийняти за основу стратегії.

4. Постарайтеся також залучити до складання стратегії розвитку інших співробітників компанії, особливо тих з них, хто володіє не формальним, а дійсним авторитетом в колективі. Використовуйте потенціал творчих працівників, що відповідають за розробку нових видів продукції та методику просування товарів і послуг на ринок.

5. Попросіть учасників підготовки стратегічного документа письмово відповісти на запитання, відобразивши такі важливі моменти: для чого існує компанія; що становить для неї цінність, якими принципами вона керується в діяльності; яка кінцева мета діяльності; що потрібно компанії, щоб вирішити поставлені завдання, які потреби в ресурсах.

6. Узагальніть результати опитування і сформулюйте стратегію компанії у вигляді тез, що гранично чітко і конкретно відображають найбільш важливі моменти майбутнього розвитку. Підготовлений документ неодмінно доведіть до всіх членів колективу. Стратегія повинна стати основоположним документом, своєрідним орієнтиром для кожного співробітника компанії.