Як написати обов "язки

Як написати обов "язки

Посадова інструкція - це документ, що роз 'яснює працівникові його права та обов' язки, відповідні займаній ним посаді. Питання "Як написати посадові обов 'язки?" передбачає складання посадової інструкції, в якій прописані вимоги до трудової функції працівника.

Інструкція

1. Основна мета посадової інструкції - привести роботу фахівця у відповідність з цілями компанії. Тут немає стандартів, але є основні правила, які мають практичне значення. Включіть до переліку відомостей всі види діяльності, які необхідно здійснювати фахівцеві; службова взаємодія зі співробітниками зі свого та інших відділів. Позначте характер цієї взаємодії; перелік обладнання, з яким повинен буде мати справу фахівець - сюди ж включаються відомості про матеріали і знання, необхідні для кваліфікованої діяльності. Опишіть нормативні показники діяльності, за що і в якому розмірі буде проводитися оплата праці; умови праці.


2. Посадові обов 'язки працівника не можуть бути представлені значним томом - це зазвичай 2-3 аркуші машинописного тексту, тому опишіть всі види робіт ємко і точно, щоб надалі уникнути нерозуміння з боку працівника. Вживайте стосовно обов 'язків збірні вирази, якщо питання стоїть про роботу в офісі. Абсолютно конкретні інструкції необхідні, якщо посадові обов 'язки пишуться для працівників на виробництві.

3. У список посадових обов 'язків внесіть пункт підпорядкованості працівника. Посадова інструкція обов 'язково містить відомості про субординацію на підприємстві - дане положення в документі знімає в подальшому претензії працівників з приводу того, хто і чим може розпоряджатися. Можливі варіанти подвійного підпорядкування - з одних питань фахівець перебуває в розпорядженні одного керівника, з інших - у відомстві іншого.

4. Наступний пункт - робочий час. Обов 'язково опишіть можливість залучення до роботи в разі форс-мажорних обставин. Також пропишіть оплату за роботу у вихідні дні та свята. Важливий момент: у посадовій інструкції обмовте несення відповідальності сторін за дотримання зазначених у перерахованих вище пунктах обов 'язків. За недотримання пропишіть заходи стягнення в рамках чинного законодавства.

5. Оформляйте посадову інструкцію строго в офіційно-діловому стилі. Кожен пункт пропишіть з нового рядка і позначте наступну цифру. Документ підписується сторонами в подвійному екземплярі - один залишається у працівника, другий - у відділі кадрів підприємства.