Як написати наказ на інвентаризацію

Як написати наказ на інвентаризацію

Кожна організація повинна проводити інвентаризацію, яка передбачає підрахунок залишків цінностей на складі і звірка їх з даними обліку. Процес цей дуже трудомісткий, але все-таки перевірка повинна проходити хоч раз на рік. Також варто робити інвентаризацію у разі зміни відповідальної особи, перед складанням річної звітності, у разі виявлення розкрадання або псування та в інших випадках.

Інструкція

1. Перед інвентаризацією керівник має видати наказ (розпорядження) про проведення цієї процедури (форма № ІНВ-22). Цей документ містить інформацію про обсяг, порядок і терміни здійснення інвентаризації об 'єктів. Також у ньому слід перерахувати всіх членів інвентаризаційної комісії, причому із зазначенням посад.


2. Зверху в наказі необхідно прописати найменування організації повністю, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю "Схід". Далі вкажіть структурний підрозділ, наприклад, транспортний або адміністрація. У разі відсутності, вказувати нічого не потрібно.

3. Потім необхідно проставити порядковий номер документа, він може мати не тільки цифри, а й букви. Часто така нумерація використовується при декількох підрозділів. Не забудьте вказати і дату складання.

4. Нижче ви побачите знову пункт "дата", там необхідно проставити початок проведення інвентаризації.

5. Далі слід вказати членів комісії. До неї повинні входити незалежні працівники, тобто ті, які не мають відношення до даного складського приміщення. Перелічте та найменування об 'єктів, що перевіряються.


6. Також наказ повинен включати причини, що спричинили проведення цієї перевірки, наприклад, зміна матеріально-відповідальних співробітників.

7. Наприкінці слід зазначити крайній термін здачі документів з інвентаризації в бухгалтерію. Після цього наказ підписується керівником і передається голові інвентаризаційної комісії.

8. Комісія в належний термін проводить інвентаризацію. Після її проведення комісія складає викривальні відомості та акти. Ці документи передаються до бухгалтерії для звірки даних. У разі виявлення помилок бухгалтерія може вимагати провести контрольну перевірку.