Як можна замінити відпустку грошовою компенсацією

Як можна замінити відпустку грошовою компенсацією

Чинне трудове законодавство дозволяє замінити грошовою компенсацією лише ту частину відпустки працівника, яка перевищує двадцять вісім календарних днів. При цьому зазначена заміна є правом роботодавця, який може відмовити співробітнику в подібному проханні.

Деякі працівники не зацікавлені у фактичному використанні належної їм відпустки, тому просять у роботодавця замінити її грошовою компенсацією. Трудове законодавство допускає подібну заміну, однак вона суттєво обмежується необхідністю забезпечити працівнику право на відпочинок. Саме тому замінювати можна лише ту частину відпустки, яка перевищує стандартні двадцять вісім календарних днів. Зазначена частина є у тих співробітників, які мають додаткові щорічні відпустки, а також у працівників з подовженими відпустками. Основна ж частина громадян відпочиває мінімальні двадцять вісім днів, тому заміна будь-якої частини такої відпустки є серйозним порушенням з боку організації.


Як оформлюється заміна відпустки грошовою компенсацією?

Якщо співробітник має частину відпустки, яка може бути замінена компенсацією з урахуванням зазначених вище обмежень, то йому слід написати заяву на ім 'я керівника з відповідним проханням. Роботодавець може задовольнити дане прохання або відмовити працівнику, оскільки обов 'язок замінювати частину відпустки такою виплатою у нього відсутній. Якщо заяву задоволено, то організація видає наказ, на підставі якого частина відпустки замінюється матеріальною компенсацією. Форма даного наказу нормативно не затверджена, тому кожна компанія може використовувати внутрішні зразки документів. При цьому за працівником зберігається право попросити про заміну будь-якої кількості днів відпустки, що перевищує стандартну тривалість у двадцять вісім днів.

У яких випадках заміна частини відпустки компенсацією неможлива?

У деяких ситуаціях виплата грошової компенсації за частину відпустки буде незаконною навіть за наявності подовженої або додаткової відпустки у співробітника. Так, законодавчо заборонено здійснювати таку заміну щодо працівників віком до вісімнадцяти років, вагітних жінок. Якщо працівник здійснює діяльність у шкідливих або небезпечних умовах, за які йому належить додаткова відпустка, то зазначений час відпочинку не можна компенсувати матеріально. Нарешті, при перенесенні щорічної відпустки на наступний робочий рік роботодавець зобов 'язаний надати співробітнику обидві відпустки повністю (тобто двічі по двадцять вісім днів), один з них не можна замінити компенсацією.