Як мотивувати робітників

Як мотивувати робітників

У будь-якій організації, що використовує робочу силу, важливо приділяти належну увагу мотивації. Вона спрямована на задоволення очікувань і вимог працівників і ділиться на три групи: економічна винагорода, соціальні взаємини в колективі і внутрішнє задоволення працею.

Інструкція

 1. Для задоволення економічної складової мотивації, куди входять заробітна плата, система заохочень, дотримання прав працівників тощо, використовуйте принцип здільної оплати. Однак потрібно врахувати, що з цього принципу витягується не весь мотиваційний потенціал. Робітники на підприємстві можуть самі обмежувати продуктивність своєї праці, дотримуючись групових норм. Для цього вводьте додаткові можливості для реалізації трудового потенціалу - надайте робітникам заробити на суміжній ділянці або суміщення іншої посади. А також обов 'язково застосовуйте штрафні санкції за невиконання тієї чи іншої роботи.


2. У разі суміщення можна підвищити рівень другої складової мотивації - внутрішнього задоволення працею. Сюди ставиться інтерес до роботи, можливість подальшого зростання, почуття залученості в загальний процес і різноманітність. Уникайте випадків, коли одні й ті самі робітники виконують рутинну роботу. Потрібно їх періодично міняти місцями, пояснюючи це виробничою необхідністю, а також переводити з однієї ділянки на іншу, даючи тим самим можливість для набуття нових навичок і подальшого професійного зростання.

3. Соціальні взаємини об 'єднують поняття навколишня обстановка і взаємна підтримка в колективі, членство в тій чи іншій групі, а також певний статус робітника. Крім ротацій з одного робочого місця на інше, використовуйте розширення кола їх обов 'язків. Даючи більше повноважень для планування і виконання свого фронту роботи, ви будете сприяти підвищенню статусу співробітників, їх прагненню до досягнення певних результатів і задовольніть потребу людини в самореалізації.

4. Врахуйте, що чоловіки і жінки мають відмінності в мотивації, це залежить від соціальних і психофізіологічних причин. Для чоловіків більш значущими факторами в роботі є можливість творчої реалізації, різноманітність і важливість їхньої праці для суспільства (тобто визнання). Для жінок основним рушійним фактором є відносини в колективі та умови праці, тобто рівень заробітку, тривалість робочого дня тощо.