Як керувати ефективно

Як керувати ефективно

Управління персоналом - одне з головних і найбільш відповідальних завдань, що стоять перед керівником. У процесі здійснення виробничої діяльності необхідно спрямовувати дії персоналу, виробляти управлінські рішення і ставити співробітникам завдання з підвищення ефективності роботи.

Інструкція

1. Сформуйте злагоджену управлінську команду. Керівник великої компанії при всьому бажанні не в силах контролювати всі сфери діяльності підприємства та етапи виробничого процесу. Підберіть грамотних менеджерів, які будуть нести відповідальність за конкретні ділянки роботи. Критеріями вибору керівників структурних підрозділів повинні стати не тільки професійна компетентність, а й уміння спілкуватися.

2. Виробляючи управлінські рішення, цікавтеся думкою керівників середньої ланки та представників колективу. Щоб робота була ефективною, кожен співробітник повинен мати уявлення про спільні цілі і завдання, що стоять перед компанією. Керівнику важливо мати також уявлення про те, наскільки реальними здаються підлеглим варіанти розвитку виробництва і терміни виконання конкретних заходів.

3. Створіть систему контролю над виконанням рішень керівництва. Внесіть до плану роботи перевірочні та контрольні заходи, а також введіть систему регулярних звітів з боку керівників окремих ділянок виробництва. Чіткий і правильно поставлений контроль підвищує якість роботи і дисциплінує співробітників.

4. Організуйте в компанії зворотний зв 'язок між співробітниками і керівником. Допомогти в цьому можуть робочі наради із запрошенням на них представників трудового колективу, а також проведення керівником приймальних годин, що дозволить з перших рук отримувати інформацію про можливі проблеми всередині колективу. Правильне і своєчасне реагування на скарги та пропозиції працівників допомагає своєчасно гасити конфлікти всередині підприємства.

5. Продумайте систему мотивації працівників. Один з найбільш сильних стимулів до роботи - грошова винагорода. Але не слід обмежуватися тільки виплатою премій за виконання планових показників. Моральне стимулювання майже не вимагає витрат, але може послужити потужним засобом для підвищення ефективності роботи персоналу. Прикладом можуть служити організація публічного конкурсу на звання кращого за професією або приміщення фотографій передовиків на Дошку пошани.