Як читати фінансові звіти

Як читати фінансові звіти

Оцінити діяльність підприємства, проаналізувавши виконання поставлених цілей і виявивши можливі проблеми, можна за допомогою фінансових звітів. Але для цього необхідно вміти читати і аналізувати інформацію. Звіти про прибутки і збитки, баланс, пояснювальні записки та звіти про рух грошових коштів містять великий обсяг даних, який здатний показати повну картину діяльності підприємства.

Вам знадобиться

  • - баланс;
  • - звіт про прибутки та збитки;
  • - звіт про рух грошових коштів.

Інструкція

1. Фінансові звіти можуть готуватися раз на пів року, раз на рік або кожен квартал. Найважливіший звіт готується раз на рік, а всі інші вважаються проміжними. Балансовий звіт показує кожну деталь фінансового стану на конкретну дату. В активах видно те, що належить підприємству і виражається тільки в національній валюті, в пасивах видно те, що підприємство повинно щодо капіталу власника. Підсумкові суми активу і пасиву повинні бути рівнозначними.


2. Детальним розрахунком коштів, зароблених або втрачених підприємством, протягом конкретного періоду показано у Звіті про прибутки та збитки. Доходи від надання послуг та реалізації компенсуються витратами виробництва та операційними витратами.

3. Один з недоліків аналізу тільки одного фінансового звіту - це неможливість встановлення тенденцій, тому слід порівнювати два або більше звітів. Досить значущим показником для прийняття рішення є порівняння деяких статей звіту про прибутки та збитки і балансу з аналогічними статтями у попередніх звітах.

4. Дебіторська заборгованість, матеріально-виробничі запаси та грошові кошти включаються в оборотні активи. Ці статті мають властивість звертатися в гроші протягом циклу діяльності підприємства або протягом року. Сюди ж включаються всі активи, які з легкістю можна звернути в грошові кошти, наприклад, цінні папери.

5. Необоротні активи - це майно підприємства, яке не можна легко звернути в гроші і яке не можна використовувати протягом циклу підприємства, так як їх цикл перевищує один рік.

6. Зобов 'язання, які підприємство зобов' язане погасити протягом одного року є короткостроковими зобов 'язаннями. Для підтримки репутації підприємство повинно мати кошти для своєчасного погашення зобов 'язань. Кредиторська заборгованість показує потребу в матеріалах або товарах, придбаних у кредит. Довгострокові зобов 'язання підлягають погашенню через рік або більше, дати погашення можуть розтягнутися і на 10 років.

7. Володіючи досвідом і знаючи специфіку галузі підприємства, правильно сформувати судження, взявши за основу фінансові звіти, цілком ймовірно, проте виключити всі ризики неможливо.