Відкриваємо справу: що включають прямі і непрямі витрати

Відкриваємо справу: що включають прямі і непрямі витрати

Перед відкриттям нового бізнесу варто максимально точно оцінити майбутні витрати за проектом. Адже від них будуть залежати такі важливі показники, як прибутковість проекту і терміни його окупності.

Діяльність будь-якого комерційного підприємства неможливо уявити без витрат на певні ресурси. Всі витрати, які передбачає реалізація бізнес-проекту, можна підрозділити на прямі і непрямі. Всі ці витрати необхідно постаратися максимально точно спрогнозувати для того, щоб скласти бізнес-план.

Що включається в прямі витрати

Прямі витрати безпосередньо пов 'язані з виробленою підприємством продукцією або наданням послуг. Вони включаються в собівартість прямим методом. При розрахунку податку на прибуток прямі витрати враховуються в міру реалізації продукції.

Найчастіше в структуру прямих витрат включають наступні групи:- матеріальні витрати; - витрати на оплату праці та зарплатні відрахування; - амортизаційні відрахування; - інші види витрат. У число матеріальних витрат включаються всі матеріали, що використовуються, за винятком продукції власного виробництва. Це, зокрема, сировина, напівфабрикати, будматеріали, комплектуючі, паливо, запчастини, тара тощо. Їх перелік і питома вага відрізняється залежно від галузі. Наприклад, для металургії важливу частку буде займати витрати на електроенергію, а для харчової промисловості найбільша питома вага буде припадати на сировину. Критерієм віднесення матеріальних витрат до складу прямих є те, що матеріали, що включаються сюди, в ході їх подальшого переділу стають частиною готової продукції, тобто переносять на неї свою вартість. До витрат на оплату праці відносять витрати на зарплату працівників, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. Це, наприклад, зарплата програмістів у компанії, що займається розробкою сайтів, або майстрів у будівельній організації. А ось зарплату бухгалтерів та адміністративного персоналу можна віднести до непрямих витрат. Варто враховувати, що до даної групи витрат відносять не тільки зарплату, але і різні заохочення, премії, відпускні, а також різні відрахування в позабюджетні фонди. Витрати на амортизацію здійснюються з використанням норм амортизаційних відрахувань. Вони представляють з себе процес часткового перенесення вартості основних засобів у міру їх зносу на собівартість. Часто у витрати відносять вартість послуг допоміжних виробництв і зовнішніх підрядників. До прямих витрат можна віднести й інші види витрат, які безпосередньо пов 'язані з виробництвом.


Що стосується непрямих витрат

Непрямі витрати безпосередньо не можна перенести на собівартість виробництва або надання послуг, тому що вони розподілені між різними видами продукції. Вони безпосередньо не пов 'язані з виробленою продукцією, часто їх також називають накладними витратами. Це, наприклад, витрати на оренду, адміністративно-управлінські витрати, витрати на підвищення кваліфікації робітників, канцелярські товари, послуги зв 'язку тощо. При відкритті бізнесу всі непрямі витрати передбачити досить проблематично, завжди можуть виникнути непередбачені витрати. Варто зазначити, що зазначений перелік і поділ витрат на прямі і непрямі досить умовний, кожна організація визначає його самостійно виходячи зі специфіки організації виробництва. Наприклад, зарплата бухгалтерів у медичному закладі буде непрямими витратами, а в компанії, що займається зовнішнім бухгалтерським обслуговуванням, - прямими.