Що таке виробництво

Що таке виробництво

Виробництво - це одне з ключових понять економіки. Найчастіше під виробництвом розуміють певний набір операцій, за допомогою яких сировина обробляється, змінюється за рахунок використання матеріальних і нематеріальних ресурсів, а також створюється кінцевий продукт, необхідний для задоволення людських потреб.

Інструкція

1. Провадження - це діяльність з використання факторів виробництва з метою досягнення необхідного результату. Дане поняття можна віднести не тільки до економічної науки, а й до інших дисциплін, навіть технічних. Інакше кажучи, процес виробництва зачіпає не тільки матеріальне виробництво, а й виробництво робіт і послуг.

2. З точки зору економіки і підприємництва процес виробництва має деякі відмінні особливості:- по суті це процес переробки і перетворення, в результаті чого збільшується цінність того, що переробляється; - воно передбачає виготовлення товарів, робіт і послуг; - вимагає наявності професійних знань і вмінь; - передбачає одночасне поєднання рішень і дій; - є широкою областю для інвестицій; - покликане задовольняти запити споживачів; - являє собою головний фактор прибутковості та ефективності діяльності господарюючих суб 'єктів.

3. Основними учасниками виробничого процесу є постачальники, які виробляють товари і послуги, і споживачі, які їх отримують.

4. Виробництво - це процес перетворення ресурсів. Тобто джерелами виробництва є ресурси - сукупність природних, соціальних і духовних цінностей, які можуть бути використані в процесі створення товарів, робіт і послуг. Виділяють природні, трудові, матеріальні та фінансові ресурси.

5. Використовуючи найбільш просту модель, виробництво можна уявити як процес, на вході якого позначені фактори виробництва (витрати), що йдуть на переробку, і отримання готової продукції (результату) на виході. Але при цьому ставлення результату до витрат має бути максимальним. Тільки в цьому випадку при однаковій величині витрат підприємство отримає найбільший прибуток. Крім того, готова продукція повинна представляти більшу цінність, ніж аналоги, що випускаються конкурентами.